[Ebook] Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận PDF

132

[Ebook] Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận PDF (2020) | Chủ biên: PGS.TS. Lê Thanh Sơn – Nhà xuất bản Đại học Huế 


Lời nói đầu

Các mối quan hệ trong xã hội dù ở bất kỳ lĩnh vực nào  của đời sống: từ đạo đức, văn hóa, giáo dục… đến chính trị,  khoa học, kinh tế, luật pháp… luôn luôn làm nảy sinh, xuất  hiện những tình huống phức tạp, chứa đựng những mâu thuẫn  đòi hỏi phải giải quyết. Đối thoại, tranh luận phản biện là  cách giải quyết các mâu thuẫn dựa trên sức mạnh của trí tuệ – ngôn từ, là phương thức ôn hòa để hóa giải mâu thuẫn, cân  bằng các mối quan hệ, san bằng cách biệt, giúp tiếp cận và  làm sáng tỏ chân lý, tạo động lực để xã hội phát triển và là  phương tiện giao tiếp không thể thiếu trong thế giới tiến bộ.  

Là hình thức giao tiếp ngôn ngữ đặc thù, kỹ năng tranh  luận luôn gắn bó tự nhiên, giao thoa và song hành cùng kỹ  năng lập luận và kỹ năng tư duy phản biện để hình thành nhóm  kỹ năng tư duy – ngôn ngữ. Đây là nhóm kỹ năng vừa mang  tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, trong đó có thể coi  kỹ năng tư duy phản biện là khối óc và kỹ năng lập luận là  dòng máu, là hơi thở để duy trì “sức sống” cho đối thoại,  tranh luận.  

Sau cuốn “Kỹ năng tư duy phản biện” được xuất bản  vào năm 2018, cuốn “Kỹ năng lập luận và tranh luận” được  xuất bản lần này với hy vọng sẽ góp phần cung cấp những tài  liệu liên quan cần thiết phục vụ cho mục tiêu nói trên.  

Về nội dung, cuốn sách có 5 chương và có thể được chia  thành hai phần: phần thứ nhất gồm các chương 1, 2 và 3 trình  bày các kiến thức và kỹ năng lập luận nói chung và lập luận pháp lý nói riêng. Phần thứ hai gồm các chương 4 và 5 trình  bày các kiến thức và kỹ năng tranh luận.  

Với nhiệm vụ của một tài liệu huấn luyện kỹ năng – như  tiêu đề của cuốn sách – chúng tôi tập trung quan tâm đến việc  giúp người đọc thực hành để nâng cao đồng thời kỹ năng lập  luận và tranh luận, mà trọng tâm là:  

– Kỹ năng phân tích (thành phần, cấu trúc) và đánh giá  chất lượng một lập luận, xác định vai trò và mối quan hệ giữa  các luận cứ và giữa luận cứ với kết luận trong một lập luận,  kỹ năng vận dụng các loại lý lẽ, kết hợp linh hoạt các phương  thức lập luận, biết cách phát hiện và khắc phục các lỗi trong  một lập luận, vận dụng thành thạo các thủ thuật tăng cường  hiệu quả lập luận… làm cơ sở để tự mình hình thành và xây  dựng lập luận sắc bén, có sức mạnh thuyết phục, đáp ứng  được những đòi hỏi của thực tiễn và hoạt động nghề nghiệp,  kể cả những lập luận trong các hoạt động pháp lý, một lĩnh  vực điển hình đòi hỏi hội tụ những yêu cầu cao nhất, nghiêm  ngặt và có tính đặc thù về kỹ năng lập luận.  

– Dựa trên nền móng của kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng lập luận, biết vận dụng một cách tổng hợp và linh  hoạt các kỹ năng cốt lõi, mang lại hiệu quả, khiến đối phương  phải “tâm phục, khẩu phục” trong tranh luận, đó là: kỹ năng  lựa chọn, sắp xếp các luận cứ, luận điểm để xây dựng lập luận  “thấu tình, đạt lý”, kỹ năng chứng minh và bác bỏ, kỹ năng  sử dụng các thủ thuật phản biện, kỹ năng kiểm soát cảm xúc,  kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong tranh luận.  

Không chỉ là những kỹ năng có tính công cụ, lập luận và  tranh luận còn là những kỹ năng “nền”, là cơ sở để hình thành và phát triển các kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và kỹ  năng hợp tác, mà theo Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF – 2015)  đây là những kỹ năng hình thành nên nhóm kỹ năng hội nhập,  là hành trang của công dân trong thế kỷ 21. Vì vậy, việc rèn  luyện và nâng cao kỹ năng lập luận và tranh luận là một trong  những phương pháp hiệu quả để nâng cao năng lực và giá trị  bản thân, đó không chỉ là thước đo để đánh giá phẩm chất và  thái độ sống của mỗi người mà còn là “nguồn lực” để phát  triển trong một thế giới đầy biến động và bất định. 

Trong cuốn sách, chúng tôi ưu tiên trích dẫn nhiều ví dụ  minh họa cũng như các bài tập có nội dung liên quan đến lĩnh  vực Luật nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Luật thuận lợi  khi sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, học tập. Tuy  nhiên, điều đó không gây trở ngại đáng kể với những người  có chuyên môn ngoài lĩnh vực Luật.  

Xin chân thành cám ơn Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Ngọc  Thanh (Công ty Luật TNHH Hoàng Ngọc Thanh và cộng sự)  đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, góp phần hoàn thiện nội  dung cuốn sách.  

Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu và cám ơn những ý kiến  đóng góp, phê bình của các chuyên gia, của bạn đọc giúp sửa  chữa, bổ sung, chỉnh lý nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung  cuốn sách cho những lần tái bản sau.


MỤC LỤC: Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận

Chương 1. Một số nội dung cơ bản về lập luận

1.1. Những vấn đề chung về lập luận

1.1.1. Khái niệm về lập luận

1.1.2. Phân biệt lập luận với các dạng phát ngôn khác

 1.2. Vai trò của lập luận

1.3. Lập luận theo logic hình thức và lập luận đời thường

1.4. Các thành phần trong một lập luận

1.4.1. Luận cứ

1.4.2. Kết luận

1.4.3. Các yếu tố chỉ dẫn lập luận

1.4.4. Nhận diện những thành phần không đóng vai  trò hình thành nên lập luận 

1.5. Cấu trúc của một lập luận

1.5.1. Quan hệ giữa các luận cứ với nhau và giữa  luận cứ với kết luận 

1.5.2. Lập sơ đồ biểu diễn cấu trúc lập luận

1.6. Các hình thức lập luận

1.6.1. Lập luận diễn dịch

1.6.2. Lập luận quy nạp

1.6.3. Lập luận hỗn hợp

1.6.4. Lập luận phản đề

1.7. Giả định và hàm ý trong lập luận

1.8. Lý lẽ trong lập luận đời thường

1.8.1. Lý lẽ khách quan

1.8.2. Lý lẽ cá nhân (lý lẽ nội tại)

1.8.3. Lý lẽ theo kinh nghiệm xã hội

Câu hỏi và Bài tập chương 1

Chương 2. Lập luận pháp lý

2.1. Đặc điểm cơ bản của lập luận pháp lý

2.1.1. Dạng thức lập luận

2.1.2. Mục đích và kết quả lập luận

2.1.3. Lý lẽ sử dụng và phương pháp lập luận

2.1.4. Tính chất của lập luận

2.2. Các yêu cầu của lập luận pháp lý

2.2.1. Yêu cầu về lý lẽ

2.2.2. Yêu cầu về ngôn ngữ

2.3. Trình bày một lập luận pháp lý theo phương  pháp IRAC (hoặc CRAC) 

Câu hỏi và Bài tập chương 2

Chương 3. Rèn luyện kỹ năng lập luận

3.1. Tính logic – sức sống của một lập luận

3.2. Rèn luyện kỹ năng nhạy bén xác định cấu trúc  lập luận 

3.2.1. Xác định chính xác và đầy đủ kết luận và các luận cứ của lập luận  

3.2.2. Hiểu rõ vai trò, ảnh hưởng của các luận cứ  với kết luận 

3.2.3. Xác định và đánh giá tính vững chắc của giả định

3.3. Rèn luyện kỹ năng phát hiện lỗi của lập luận

3.3.1. Các lỗi trong luận cứ

3.3.2. Các lỗi của kết luận

3.3.3. Các lỗi do vi phạm quan hệ logic giữa luận  cứ với kết luận  

3.4. Nắm vững và vận dụng thành thạo các thủ thuật  tăng cường hiệu quả lập luận

3.4.1. Các thủ thuật tăng cường sức mạnh của luận cứ

3.4.2. Các chiến thuật tăng cường hiệu quả lập luận khác

3.4.3. Nghệ thuật hùng biện trong lập luận

Câu hỏi và Bài tập chương 3

Chương 4. Kỹ năng tranh luận

 4.1. Những vấn đề chung về tranh luận

4.1.1. Khái niệm về tranh luận

4.1.2. Các hình thức tranh luận trong đời sống

4.2. Vai trò của tranh luận trong đời sống và xã hội

4.3. Các khái niệm và mô hình cấu trúc của lập luận trong tranh luận

4.4. Các đặc điểm cơ bản của tranh luận

4.4.1. Tính trí tuệ

4.4.2. Tính đối lập

4.4.3. Tính tương tác

4.4.4. Tính cạnh tranh

4.4.5. Tính văn hóa

4.5. Các yêu cầu của tranh luận

4.5.1. Phải có thái độ khách quan, công bằng

4.5.2. Phải nhanh nhạy và linh hoạt trong tư duy

4.5.3. Phải đảm bảo sự chặt chẽ, sắc sảo trong ngôn ngữ và lập luận

4.5.4. Phải có thái độ khiêm tốn, tôn trọng và cầu thị

Câu hỏi và Bài tập chương 4

Chương 5. Rèn luyện kỹ năng tranh luận

5.1. Rèn luyện kỹ năng làm chủ nội dung tranh luận

5.1.1. Nắm vững và bám sát vấn đề cốt lõi

5.1.2. Chủ động kiểm soát chiều hướng diễn biến  của cuộc tranh luận  

5.2. Rèn luyện kỹ năng chứng minh và bác bỏ trong  tranh luận 

5.2.1. Các thành phần của phép chứng minh

5.2.2. Các phương pháp chứng minh

5.2.3. Các phương pháp bác bỏ 247  

5.2.4. Quy trình 4 bước trình bày lập luận đồng  tình/bác bỏ 

5.3. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe và kiểm soát cảm  xúc khi tranh luận 

5.4. Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ khi  tranh luận 

5.5. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ khi  tranh luận 

5.6. Rèn luyện kỹ năng sử dụng hiệu quả các thủ  thuật phản biện  

5.6.1. Các thủ thuật tấn công vào lập luận của đối phương

5.6.2. Các thủ thuật tác động vào tâm lý, cảm xúc  của đối phương  

Câu hỏi và Bài tập chương 5

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận:

5/5 - (10 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
132 Bình luận
 1. Trang

  Cho e xin file giáo trình kĩ năng nghiên cứu và lập luận với ạ, em xin cảm ơn ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 2. Lê Nam

  Cho mình xin ebook giáo trình này nhé. Xin cảm ơn.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 3. Trần Bảo

  HiLaw cho mình xin file giáo trình được không ạ, chân thành cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 4. Vy

  HiLaw cho mình xin file giáo trình được không ạ, chân thành cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 5. LÊ HOA

  ad ơi ad cho em xin file sách với ạ, em cảm ơn ad nhiều ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 6. Khánh

  Cho em xin file sách được không ạ, em cảm ơn ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 7. Đặng Vân

  Nếu được tham khảo tài liệu thì thật là tuyệt, cảm ơn Ban QL trang web

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 8. Đặng Ngân

  Ad cho em xin file sách với ạ. Thank you verymuch!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 9. vinh

  HiLaw cho mình xin file giáo trình được không ạ, chân thành cảm ơ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 10. Nhat Anh

  tuyệt

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 11. Hồng Anh

  Mình xin giáo trình. Mình cảm ơn ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 12. Linh Nguyễn

  cho em xin file giáo trình với ạ em cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 13. Hồng Phúc

  cho em xin ebook với ạ. em cám ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 14. Tâm Phùng

  ad cho em xin file giáo trình này với ạ. em cảm ơn rất nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 15. vyyy

  Cho em xin file giáo trình với ạ. Em cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 16. Minh

  Xin trân trọng cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 17. Ngọc

  Tuyệt vời

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 18. Tâm

  Cho em xin file sách với ạ em cảm ơn web mình rất nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 19. Nguyễn Thị Ngọc Linh

  mong đc nhận tài liệu về cuốn sách

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 20. An

  Cho em xin file ebook với ạ, cảm ơn web rất nhiều!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 21. Thùy An

  Cho em xin file ebook với ạ, cảm ơn web rất nhiều!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 22. huy

  cho em xin file ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 23. Tôn Quế Anh

  cho em xin file sách Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận PDF (2020) | Chủ biên: PGS.TS. Lê Thanh Sơn – Nhà xuất bản Đại học Huế với ạ!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 24. Uyên

  Chào ad. Ad cho mình xin ebook sách này với ạ. Mình cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 25. lê hoa

  Ad cho em xin giáo trình với ạ, em cảm ơn ad nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 26. Hà Trung Kiên

  Cho mình xin file ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 27. Nguyễn Thế Vinh

  Cho em file với ạ em cảm ơn ad nhìu

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 28. Thành

  Cho mình xin file ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 29. dũng

  cho mình xin file nhé!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 30. Quỳnh Như

  Mong được xin file tài liệu này. Cảm ơn rất nhiều ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 31. Bùi Quốc cảnh

  cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 32. Mẫn Nhu

  cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 33. vũ hoàng anh

  Xin cho mình xin file với ạ. Mail: hoanganhvuyb93@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 34. Lưu

  Cho mình xin ebook với. Cảm ơn bạn nhiều.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 35. Đạt

  Cho mình xin ebook
  Xin cảm ơn!
  nhockdai3979@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

   1. Lương Gia Trường

    Cho em xin file đi

    1. HILAW.VN
     Quản lý

     HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 36. Trần Phương Nam

  Cho em xin file để học ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 37. Phạm Yến

  Cho em xin file với ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 38. Hà Nhi

  Cho em xin file với ạ
  Em cảm ơn rất nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 39. Thủy

  Cho mình xin file nhé

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 40. Vinh

  cho tui xin file, xin cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 41. Nguyễn Kim

  Cho mình xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 42. Huy Tien

  Vui lòng gửi dùm tài liệu! Cảm ơn!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 43. Kim

  Cho mình tài liệu để học tập với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 44. đặng Ngọc Nương

  Cho mình xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 45. Phạm Đình Phúc

  Cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 46. Anh Le

  Cho mình xin với nhé

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 47. Mai Đặng

  Cho mình xin ebook giáo trình ạ. Cảm ơn!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 48. Phan Anh Luu

  Cho mình xin giáo trình PDF này nhé. Cảm ơn bạn nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 49. tường vân

  cho em xin file pdf ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 50. minh le

  thank ad

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 51. Nguyễn Mai Chi

  xin cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 52. Nguyễn Mỹ Lệ

  Cho em xin file sách với ạ. Em cảm ơn ạ!!!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 53. Ninh San

  Ad ơi cho mình xin file này được không? Mình thực sự đang rất cần. Càm ơn ad.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 54. Ngọc Anh

  cho mình xin sách với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 55. Thanh

  Cho mình xin sách nhé
  Xin cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 56. Nguyễn Thị Huyền Trang

  Cho mình xin file này nhé. Mình cảm ơn nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 57. thuonggg

  cho em xin file voi a
  em cam on

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 58. Vân

  Cho mình xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 59. Oải Hương

  Dạ em xin file tài liệu ạ. Em cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 60. Phan Đức Tiễn

  Xin cho file.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 61. jukiba

  cho mình xin file kỹ năng lập luận và tranh luận, mình cảm ơn!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 62. Nguyễn Hữu Quy

  Cho tôi xin một bản, Cám ơn!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 63. Phan Thị Mai Trang

  Cho em xin tham khảo tài liệu này với ạ. Emaill của em là: Phanthimaitrang1999@gmail.com
  Cảm ơn ad nhiều ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 64. nguyên

  Em xin file sách ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 65. Phong
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

Để lại bình luận