[Ebook] Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế PDF

81

[EBOOK] Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế PDF (2017) – Đồng chủ biên: GS. TS. Claudio Dordi Đại học Tổng hợp Bocconi, Italia và TS. Nguyễn Thanh Tâm Trường Đại học Luật Hà Nội.


Lời nói đầu

Giáo trình này là một trong những kết quả chính của những hỗ trợ mà Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EUMUTRAP) do Liên minh châu Âu tài trợ dành cho các trường đại học ở Việt Nam.

Nhiều học giả trong nước, quốc tế và các chuyên gia về luật đầu tư đã góp phần xây dựng nội dung Giáo trình này. Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt là Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ và rà soát nội dung chuyên môn của cuốn Giáo trình. Các tác giả biên soạn Giáo trình này chủ yếu nhằm phục vụ cho sinh viên luật, và cập nhật những thay đổi mới nhất trong Luật đầu tư quốc tế, kể cả hệ thống tòa án đầu tư được thiết lập bởi các hiệp định thương mại tự do (FTA) do EU ký kết. Đây là một ví dụ điển hình cho những thách thức trong việc xây dựng cơ chế pháp lý cho việc ban hành các quy định về đầu tư nước ngoài. Do vậy, cuốn Giáo trình này hy vọng sẽ là một công cụ hữu ích cho sinh viên, cán bộ chính phủ và các luật gia đang hàng ngày đối mặt với những thách thức trong môi trường quốc tế đầy năng động. Việc Giáo trình được xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt sẽ giúp các nhà làm luật và cơ quan tòa án trong việc thực hiện chức năng lập pháp và xét xử của mình. Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ chủ yếu trong Luật đầu tư quốc tế, nhưng các cơ quan lập pháp Việt Nam phải soạn thảo các văn bản pháp luật bằng tiếng Việt.

Hình minh họa. [Ebook] Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế

Các tác giả

Người biên dịch

Lời giới thiệu

Lời mở đầu

Danh mục những từ viết tắt

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU

Chương 1.Khái quát về đầu tư quốc tế và Luật đầu tư quốc tế

Mục 1. Khái niệm ‘đầu tư’ trong các hiệp định đầu tư quốc tế

Mục 2. Toàn cầu hóa và đầu tư quốc tế

Mục 3. Lịch sử phát triển của Luật đầu tư quốc tế

Mục 4. Xác định phạm vi điều chỉnh của các hiệp định đầu tư quốc tế

Mục 5. Nguồn Luật đầu tư quốc tế

Tóm tắt Chương 1

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

PHẦN HAI: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Chương 2. Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN)

Mục 1. Khái niệm và phạm vi của nguyên tắc MFN

Mục 2. Nghĩa vụ MFN và các quyền trước đầu tư

Mục 3. Tiêu chuẩn về so sánh giữa các nhà đầu tư

Mục 4. MFN và giải quyết tranh chấp

Tóm tắt Chương 2

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Chương 3. Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)

Mục 1. Khái niệm và phạm vi của nguyên tắc NT

Mục 2. NT và các quyền trước khi đầu tư

Mục 3. NT và các quyền sau khi đầu tư

Mục 4. Xem xét ý định/động cơ

Tóm tắt Chương 3

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Chương 4. Nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng (FET) và nguyên tắc bảo vệ và an ninh đầy đủ (FPS)

Mục 1. Khái niệm, phạm vi và áp dụng nguyên tắc FET

Mục 2. Khái niệm, phạm vi và áp dụng nguyên tắc FPS

Tóm tắt Chương 4

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Chương 5. Nguyên tắc bảo đảm cho nhà đầu tư nước ngoài không bị tước quyền sở hữu một cách bất hợp pháp

Mục 1. Khái niệm và các hình thức tước quyền sở hữu (‘Expropriation’)

Mục 2. Tước quyền sở hữu gián tiếp

Mục 3. Các điều kiện để hành vi tước quyền sở hữu được coi là hợp pháp

Tóm tắt Chương 5

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Chương 6. Nguyên tắc bảo đảm cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ISDS)

Mục 1. Khái quát về giải quyết tranh chấp quốc tế

Mục 2. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Tóm tắt Chương 6

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Chương 7. Các nguyên tắc khác của Luật đầu tư quốc tế

Mục 1. ‘Điều khoản bao trùm’ (‘Umbrella Clause’)

Mục 2. Các nguyên tắc khác

Tóm tắt Chương 7

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Chương 8. Ngoại lệ của các nguyên tắc của Luật đầu tư quốc tế

Mục 1. Các ngoại lệ chung

Mục 2. Các ngoại lệ cụ thể của quốc gia

Mục 3. Các trường hợp ngoại lệ theo luật tập quán quốc tế

Mục 4. Ngoại lệ liên quan đến an ninh quốc gia

Mục 5. Ngoại lệ liên quan đến thuế

Tóm tắt Chương 8

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

PHẦN BA: HỢP ĐỒNG GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC TIẾP NHẬN ĐẦU TƯ

Chương 9. Hợp đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư

Mục 1. Khái niệm

Mục 2. Một số loại hợp đồng cụ thể

Mục 3. Một số loại điều khoản quan trọng trong hợp đồng

Mục 4. Kiện do vi phạm hợp đồng

Tóm tắt Chương 9

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

PHẦN BỐN: VIỆT NAM VÀ LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Chương 10. Các cam kết đầu tư quốc tế của Việt Nam

Mục 1. Các cam kết của Việt Nam trong WTO

Mục 2. Các cam kết của Việt Nam trong ASEAN

Mục 3. Các cam kết của Việt Nam trong một số FTA

Mục 4. Các cam kết của Việt Nam trong một số BIT

Tóm tắt Chương 10

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Chương 11. Pháp luật điều chỉnh quan hệ đầu tư quốc tế của Việt Nam

Mục 1. Khuôn khổ pháp lý

Mục 2. Nội dung cơ bản

Tóm tắt Chương 11

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Chương 12. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ISDS) của Việt Nam

Mục 1. Quy trình điều phối hoạt động ISDS của Việt Nam

Mục 2. Thực tiễn ISDS của Việt Nam

Tóm tắt Chương 12

Câu hỏi/Bài tập

Tài liệu cần đọc

Tài liệu tham khảo chủ yếu


Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế:

5/5 - (8 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
81 Bình luận
 1. Sen Vũ

  Cho e xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 2. Nguyễn Thanh Vũ

  cho em xin file vs ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 3. Trần Uyên

  Cho em xin giáo trình với ạ
  uyenkid26@gmail.com
  Em xin cảm ơn ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

   1. Trần Uyên

    Em đã nhận được file giáo trình rồi ạ
    Xin cảm ơn admin rất nhiều ạ

 4. Hiền

  cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 5. Tạ Huỳnh Tuấn Kiệt

  Cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 6. Nhật Hạ

  cho e xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 7. Anh

  cho e xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 8. Nguyễn Phương Thảo

  em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 9. Giáng My

  Cho em xin file qua địa chỉ mail này ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 10. Nguyễn Anh

  cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 11. Ngọc Anh

  Cho em xin file này với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 12. Linh Thuy

  Cho e xin file sách với ạ, e cảm ơn!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 13. Thu Nguyen

  Cho em xin file sách với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 14. Đinh Hồng Ngọc

  cho em xin file sách với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 15. Dương Thuỳ Linh

  cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 16. Nhi

  cho mình xin file với ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 17. thy

  cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 18. Nguyễn Kim Loan

  Cho em xin File với ạ, em cảm ơn nhiều ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 19. Tâm Thanh

  Cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 20. Nguyen Thi Cam Linh

  Phiền bạn cho mình xin file ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 21. Thu Hương

  E xin tài liệu ạ. E cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 22. Thuý Nga

  cho em xin file giáo trình Luật Đầu tư quốc tế với an, email của em: dangtuthuynga2101@gmail.com . Em ơn rất nhiều ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 23. Nguyễn Thị Huyền

  Dạ, cho em xin file này ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 24. Trần Vy

  cho e xin file ạ vc17122711@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 25. Đạt

  XIn chào Hilaw, rất mong nhận được file giáo trình này ạ, em xin cảm ơn HiLaw trước

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 26. Đạt

  Em xin chào Hilaw
  Em xin Hilaw có thể cho em xin file Giáo trình Luật đầu tư quốc tế để phục vụ cho việc học tập
  email của em là: nhockdai3979@gmail.com

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ Hilaw

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 27. Lò Văn Phượng
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 28. Vũ Thanh Hường

  Cho em xin tài liệu với ạ. Em cảm ơn ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 29. Nguyễn Thị Thư
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 30. Minh Châu
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 31. Minh Quân

  Cho mình xin file này, cảm ơn BQT của trang

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 32. anduan
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 33. Hương

  Cho em xin file này với ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 34. Vân Nguyễn

  Cho mình xin file để làm nghiên cứu ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 35. Nguyễn Mai Chi

  em xin để làm luận văn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 36. Hiếu Hạnh

  Cho em xin file sách ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 37. Bùi Thanh Trúc Uyên

  Cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 38. Đông Đông

  Dạ cho em xin tài liệu này để phục vụ học tập được không ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 39. ĐINH THU

  Mong nhận được tài liệu. Cảm ơn tác giả

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 40. Vân Anh

  em cần tài liệu để ôn thi học kì ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

Để lại bình luận