[EBOOK] Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam PDF

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2018. Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cừ.


Lời nói đầu

Không ở đâu xa, hạnh phúc hiện hữu từ cuộc sống với tình yêu, hôn nhân, gia đình. Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình là cơ sở cho những ứng xử chuẩn mực, nền tảng để chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình thụ hưởng hạnh phúc. Với các chế định được dự liệu, Luật Hôn nhân và gia đình đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, cũng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Trên cở sở Luật Hôn nhân – gia đình cùng nguồn của Luật, giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam do nhóm tác giả biên sọan tập trung phân tích và lý giải ở góc độ khoa học những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hôn nhân gia đình đồng thời đưa ra quan điểm, đánh giá việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn.

Tìm hiểu giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, bạn đọc sẽ nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Các cơ chế pháp lý về kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con; nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được trình bày một cách có hệ thống và logic trong giáo trình là cơ sở giúp người đọc áp dụng pháp luật để giải quyết các tình huống thực tế.

Được biên soạn công phu song điều đó không có nghĩa giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam không có khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của quí vị để giáo trình được hoàn thiện trong lần tái bản sau.

Hình minh họa. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam pdf

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình

MỤC LỤC

TRANG
Chương I – Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 05
Chương II – Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình 45
Chương III – Sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 59
Chương IV – Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình 87
Chương V – Nghĩa vụ và quyền của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 133
Chương VI – Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 163
Chương VII – Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình 207
Chương VIII – Chấm dứt hôn nhân 239
Chương IX – Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình 297
Chương X – Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 323


Tải sách – Download

Ebook Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình:

Xem thêm: [Tổng hợp] Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình
Xem thêm: [TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống Luật hôn nhân gia đình
Bài viết liên quan