[Ebook] Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam PDF

[EBOOK] Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam pdf (Tái bản 2017) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.


Lời giới thiệu

Cũng như các nước thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam đã ban hành Luật sở hữu trí tuệ và đạo luật này đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2015, có hiệu lực ngày 01/7/2006. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh do có việc sáng tạo ra và sử dụng các sản phẩm trí tuệ nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người và những sản phẩm trí tuệ được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, lưu thông các sản phẩm trí tuệ trên thương trường nội địa và quốc tế; bảo vệ người tiêu dùng chống cạnh tranh không lành mạnh; bảo vệ các quyền tài sản và các quyền nhân thân của các chủ thể sáng tạo, của chủ sở hữu, người có quyền sử dụng các sản phẩm trí tuệ và quyền được bảo vệ khi có hành vi xâm phạm hoặc cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Trên thế giới hiện nay kể cả các nước phát triển và các nước đang phát triển đều có những tiến bộ trong việc ban hành luật sở hữu trí tuệ; thay đổ, bổ sung hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó việc bảo hộ bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý,… giống cây trồng và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh luôn được các quốc gia quan tâm.

Vấn đề sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề của một quốc  gia mà nó đã trở thành vấn đề lớn của toàn cầu. Những thay đổi công nghệ trên thế giới hiện nay một mặt mang lại cho nhân loại những cơ hội thay đổi vượt bậc và căn bản mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, mặt khác cũng đưa ra những thách thức trong việc tạo ra  công nghệ và triển khai công nghệ trên phạm vi toàn cầu. Theo quy định trong các điều ước quốc tế, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được xác định theo hướng áp dụng các tiêu chuẩn đang được áp dụng ở các nước đồng thời những quy định của các nước về sở hữu trí tuệ cũng cần phải phù hợp với những quy định của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WPO). Việt Nam cũng phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên, học viên và những người quan tâm, Bộ môn luật dân sự (Khoa học dân sự) Trường Đại học Luật Hà Nội đã biên soạn giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Việc biên soạn giáo trình này dựa trên cơ sở các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời cũng đảm bảo tính phù hợp với chương trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo.

Mặc dù tập thể tác giả đã  rất cố gắng nhưng đây là giáo trình luật sở hữu trí tuệ lần đầu tiên được biên soạn ở Việt Nam cho nên khó tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong các độc giả góp ý để giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội ngày một hoàn thiện hơn.

Hình minh họa.[Ebook] Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

MỤC LỤC TRANG
Lời nói đầu 05
Chương I – Khái niệm Luật Sở hữu trí tuệ 07
Chương II – Quyền tác giả và quyền liên quan 33
Chương III – Quyền sở hữu công nghiệp 107
Chương IV – Quyền đối với giống cây trồng 225
Chương V – Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

241


Tải sách – Download

Ebook Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ:

Xem thêm: [Tổng hợp] Bài giảng môn học Luật Sở hữu trí tuệ
Bài viết liên quan