[EBOOK] Giáo trình Luật So sánh PDF

[EBOOK] Giáo trình Luật So sánh pdf (Tái bản 2017) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.


Lời giới thiệu

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các luật gia, các nhà nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý ở Việt Nam, Trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình luật so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được  biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung đào tạo  đại học ngành luật đã được Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu tham khảo những tài liệu của môn học luật so sánh đang được sử dụng tại nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam.

Giáo trình luật so sánh gồm ba phần: Phần một: Những vấn đề chung về luật so sánh; Phần  hai: Các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói rằng các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng đến phương pháp… vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia có nền luật học phát triển. Hơn nữa, tìm kiế được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng  trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

Hình minh họa. [EBOOK] Giáo trình Luật So sánh PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Luật So sánh

MỤC LỤC

TRANG

Lời nói đầu 05
Phần một: Những vấn đề chung về Luật so sánh 07
Chương I – Nhập môn Luật So sánh 07
Phần hai: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới 84
Chương II – Dòng họ pháp luật Châu Âu lục địa (Dòng họ Civil Law) 99
Chương III – Dòng họ pháp luật Anh – Mỹ (Dòng họ Common Law) 193
Chương IV – Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa 311
Chương V – Dòng họ pháp luật Hồi giáo 339
Phần ba: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á 369
Chương VI: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á 369

Tải sách – Download

Ebook Giáo trình Luật So sánh:

Bài viết liên quan