[Ebook] Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế PDF

[Ebook] Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế PDF – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp 2020. Chủ biên: TS. Trương Thị Thuý Bình.


Lời giới thiệu

Quan hệ kinh tế quốc tế luôn có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Đặc biệt khi quốc gia đó thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại Việt Nam, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương lớn được Đảng ta đề cập xuyên suốt trong các kỳ đại hội từ sáu đến đại hội bẩy nhằm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đưa Việt Nam từng bước, chủ động hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đến nay, sau hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, đã mở ra không gian phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, giúp Việt Nam hợp tác sâu, rộng với các quốc gia trong khu vực và thế giới nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo đó, Việt Nam đã có quan hệ kinh tế với hầu hết các quốc gia trên thế giới, ký kết được hàng trăm hiệp định thương mại và đầu tư song phương; tham gia vào tổ chức kinh tế khu vực như: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC); Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TPTPP); Cùng các nước trong khu vực tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); Tham gia đàm phán và ký kết hàng chục hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia vào các quy chế kinh tế quốc tế với phạm vi hoạt động toàn cầu như quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Môn học quan hệ kinh tế quốc tế là môn học được tiếp cận dưới góc độ môn học liên ngành bao gồm kinh tế học, kinh tế quốc tế, quan hệ quốc tế, pháp luật thương mại quốc tế, cung cấp những kiến thức đại cương và nền tảng để giúp sinh viên có thể tiếp cận tốt những môn học thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp của ngành luật thương mại quốc tế như Luật WTO, Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hóa quốc tế, pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế, luật đầu tư quốc tế. Tương tự, môn học này cũng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan hệ kinh tế quốc tế, làm nền tảng và bổ trợ cho việc nghiên cứu những môn học luật và lĩnh vực pháp luật có liên quan đến kinh tế quốc tế như công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế… Trong chương trình đào tạo ngành luật. Ngoài ra, muốn học còn giúp cho sinh viên nâng cao khả năng phân tích, đánh giá để tìm hiểu những diễn biến kinh tế đang xảy ra ở phạm vi trong nước và quốc tế. Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế được biên soạn hướng tới phục vụ sinh viên ngành luật và ngành luật thương mại quốc tế. Do đó, các tác giả đã tiếp cận nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế chủ yếu từ khoa học về quan hệ quốc tế, luật học đặc biệt là quý của định của WTO và kinh tế vĩ mô.

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế chủ yếu trình bày những nội dung mà chúng tôi cho là cốt lõi, cơ bản và cần thiết, trang bị cho sinh viên ngành luật và ngành luật thương mại quốc tế trong điều kiện hiện nay.

Mặc dù chủ biên và nhóm tác giả tham gia biên soạn giáo trình đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Trường Đại học Luật Hà Nội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để tiếp tục hoàn thiện, cập nhật giáo trình trong những lần tái bản tiếp theo.

Hà Nội, tháng 5 năm 2020

Trường Đại học Luật Hà Nội

Hình minh họa. [Ebook] Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế

MỤC LỤC TRANG
Lời giới thiệu 7
Chương I: Những vấn đề chung về quan hệ kinh tế quốc tế 11
I. Khái quát về quan hệ kinh tế quốc tế và lên kinh tế thế giới 12
II. Xu hướng phát triển chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế trong thời gian tới 30
III. Vấn đề lựa chọn chiến lược kinh tế đúng loại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 44
Chương II: Các học thuyết và nguyên tắc cơ bản trong quan hệ kinh tế quốc tế 59
I. Một số học thuyết về thương mại quốc tế 59
II. Thương mại quốc tế 113
III. Chính sách thương mại quốc tế 130
Chương III: Quan hệ thương mại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ 167
I. Tổng quan về đầu tư quốc tế 167
II. Các loại hình đầu tư quốc tế 203
Chương IV: Quan hệ đầu tư quốc tế 243
I. Tổng quan di chuyển quốc tế về lao động 243
II. Tác động có di chuyển quốc tế về lao động 265
III. Di chuyển lao động trong khuôn khổ ASEAN 282
Chương V: Quan hệ tài chính – tiền tệ quốc tế 311
I. Thị trường ngoại hối 311
II. Tỷ giá hối đoái 324
III. Cán cân thanh toán quốc tế 341
IV. Các hệ thống tiền tệ quốc tế 353
Chương VI: Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu 371
I. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế 372
II. Các loại hình hội nhập kinh tế quốc tế 374
III. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 387

Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế:

5/5 - (3 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại.