Hợp đồng trao đổi tài sản là gì? Quy định về hợp đồng trao đổi tài sản

0

1. Khái niệm hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Trao đổi ng hoá nhu cầu tất yếu trong nền kinh tế tự cung, tự cấp. Vì chưa xuất hiện tiền tệ làm công cụ thanh toán cho việc trao đổi đó cho nên con người trao đổi vật lấy vật ngang bằng giá, tức đổi vật này lấy vật khác và giá trị của vật được coi bằng nhau, giá trị này do nhu cầu của các bên quyết định.

Cùng với sự phát triển của hội loài người, để tiện lợi cho việc trao đổi hàng hoá, Nhà nước điều chỉnh quan hệ trao đổi bằng giá trị tiền tệ. Tiền thước đo của giá trị hàng hoá. Từ đây, quan hệ mua bán xuất hin việc trao đổi được xác định bằng giá trị hàng hoá, vậy người hàng hoá giá trị thấp phải trừ cho người hàng hoá giá trị cao hơn.

Trong cuộc sống, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng. Để thoả mãn nhu cầu đó, con người tham gia vào các giao dịch dân sự như mua bán, vay, mượn... Tuy nhiên, có những trường hợp nhiều người không còn nhu cầu sử dụng tài sản của mình đang sở hữu mặc dù nó vẫn còn giá trị sử dng. Mặt khác, họ có nhu cầu sử dụng tài sản khác. Những trường hợp này nếu nhu cầu của hai người gặp nhau với những tài sản họ đang mong muốn chiếm hữu thì có thể trao đổi cho nhau các tài sản đó.

Hợp đồng trao đổi là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau (khoản 1 Điều 455 Bộ luật Dân sự 2015). Tài sản đem trao đổi phải thuộc quyền sở hữu của mỗi bên, bên này định đoạt tài sản của mình đồng thời làm phát sinh quyền sở hữu của bên kia đối với tài sản đã định đoạt. Bản chất của hợp đồng trao đi tài sản (vật) là hai hợp đồng mua bán tài sản nhưng việc thanh toán hợp đồng không phải bằng tiền mà bằng hiện vật. Vì vậy, nếu có tranh chấp về hợp đồng trao đổi ngi việc áp dụng các quy đnh của hợp đồng trao đổi tài sản còn phải áp dụng các quy định của hợp đồng mua bán tài sản (khoản 4 Điều 455).

Khi trao đổi, nếu tài sản đem trao đổi có giá trị khác nhau, các bên phải thanh toán phần chênh lệch cho nhau. Trong thực tế, có trường hợp một bên có tài sản giá trị lớn hơn tài sản của bên kia nhưng các bên trao đổi cho nhau mà không tính đền bù phần chênh lệch. Điều này phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên.

Hình minh họa. Hợp đồng trao đổi tài sản là gì? Quy định về hợp đồng trao đổi tài sản

2. Đối tượng, hình thức của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng trao đổi rất đa dạng, phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên, đối tượng có thể là vật cùng loại, vật không cùng loại. Tuy nhiên, trong thực tế, đối tượng của hợp đồng trao đổi tài sản thường vật cùng loại, thể động sản hoặc bất động sản. Tuỳ thuộc o đối tượng của hợp đồng hình thức của hợp đồng thể bằng miệng, văn bản hoặc văn bản công chứng hoặc chứng thực.


3. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng trao đổi tài sản

3.1. Hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng có đền

Hợp đồng trao đổi là sự trao đổi tài sản quyền sở hữu của hai bên cho nhau. Các vật đem trao đổi các lợi ích các bên hướng tới. vy, nếu trao đi không đúng đối tượng sẽ gây thiệt hại cho n kia. Khi các bên nhận được đầy đủ i sản trao đổi thì hợp đồng chấm dứt. .

thể coi hợp đồng trao đổi tài sản hợp đồng mua bán đặc biệt. Tính chất ngang giá bản chất của hợp đồng trao đổi luôn luôn đóng vai trò quyết định giữa giá trị của các vật đối tượng của hợp đồng trao đổi tài sản. Tuy nhiên, các bên có thể trao đổi vật khác giá trị tính đền chênh lệch.

3.2. Hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng song vụ

Sau khi các bên giao kết hợp đồng, mỗi bên đều quyền nghĩa vụ đối với bên kia. Các bên đều quyền yêu cầu bên kia chuyển vật và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nếu tài sản phải đăng quyền sở hữu. Các bên đều nghĩa vụ chuyển vật cho nhau. Ngoài ra, nếu chênh lệch giá trị thì bên tài sản giá trị lớn hơn quyền yêu cầu n kia thanh toán.


4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Trong hợp đồng trao đổi tài sản, mỗi bên đều được coi là người bán và người mua. Do vậy, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mỗi quan hệ được xác định theo hợp đồng mua bán tài sản.

Các bên đều có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng các tài sản của mình đúng như đã thoả thuận, phải bo đảm quyền sở hữu về tài sản của mình cho bên kia. Quyền sở hữu của mỗi bên được xác lập đi với tài sản của bên kia kể từ khi các bên tiếp nhận tài sản của nhau. Trong trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác (Điều 456 Bộ luật Dân sự 2015).

Đối tượng của hợp đồng trao đổi là bất động sản hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu của các bên phát sinh đối với tài sản của mỗi bên kể từ thời điểm đăng kí quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm xác lập quyền sở hữu cũng chính là thời điểm chấm dứt hợp đồng trao đổi tài sản.

Khi có tranh chấp về hợp đồng trao đổi tài sản, cần phải áp dụng các quy định về hợp đồng trao đổi i sản. Ngoài ra, còn phải áp dụng các quy định về hợp đồng mua bán i sản để giải quyết.

5/5 - (7 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận