Mã ngành 0220 Khai thác gỗ

Mã ngành 0220 Khai thác gỗ mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 0220, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề khai thác gỗ” của hilaw.vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêm: Mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 0220 Khai thác gỗ

Mã ngành 0220 Khai thác gỗ

Nhóm này gồm:

– Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho ngành chế biến lâm sản;

– Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho làm đồ mộc như cột nhà, cọc đã được đẽo sơ, tà vẹt đường ray,…

– Đốt than hoa tại rừng bằng phương thức thủ công.

Hình minh họa. Mã ngành 0220 Khai thác gỗ

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 0220 Khai thác gỗ

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0220 Khai thác gỗ

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0220 Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ từ rừng trồng

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0220 Khai thác gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0220 Khai thác gỗ
Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Khai thác gỗ cây trồng (chỉ được khai thác gỗ cây trồng có nguồn gốc hợp pháp)

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0220 Khai thác gỗ
(trong Danh mục Nhà nước cho phép)

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0220 Khai thác gỗ
(gỗ rừng trồng)

Trường hợp 7: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0220 Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ trồng (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác) (không chứa gỗ tròn tại trụ sở)

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của hilaw.vn

Thành lập doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêm: Trình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn, giảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn – Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc – Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể – Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

hilaw.vn

Bài viết liên quan