Mã ngành 0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Mã ngành 0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 0730 mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề khai thác quặng kim loại quý hiếm” của hilaw.vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêm: Mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Mã ngành 0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác và chuẩn bị khai thác quặng kim loại quý như: Vàng, bạc, bạch kim

Hình minh họa. Mã ngành 0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm
(trừ loại nhà nước cấm)

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm
Chi tiết: Các hoạt động khai thác và chuẩn bị khai thác quặng kim loại quý như: vàng, bạc, bạch kim (không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm
Vàng sa khoáng (khi có đủ điều kiện cho phép)

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm
Chi tiết: Khai thác, chế biến quặng đồng, Niken, chì, kẽm, vàng, bạc..

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của hilaw.vn

Thành lập doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêm: Trình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn, giảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn – Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc – Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể – Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

hilaw.vn

Bài viết liên quan