Mã ngành 1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Mã ngành 1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 1080 mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản” của hilaw.vn để hiểu rõ hơn.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêm: Mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg


2. Quy định về Mã ngành 1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Mã ngành 1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

Nhóm này gồm:

– Sản xuất đồ ăn sẵn cho vật nuôi kiểng, bao gồm chó, mèo, chim, cá, v.v…

– Sản xuất đồ ăn sẵn cho động vật trang trại, bao gồm thức ăn cô đặc và thức ăn bổ sung;

– Chuẩn bị thức ăn nguyên chất cho gia súc nông trại.

Nhóm này cũng gồm: Xử lý phế phẩm của giết mổ gia súc để chế biến thức ăn gia súc.

Loại trừ:

– Sản phẩm thịt cá cho thức ăn gia súc được phân vào nhóm 1020 (Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản);

– Sản xuất bánh có dầu được phân vào nhóm 10402 (Sản xuất dầu, bơ thực vật);

– Các hoạt động dẫn đến các sản phẩm phụ có thể dùng làm thức ăn gia súc mà không cần xử lý đặc biệt, ví dụ hạt có dầu được phân vào nhóm 10402 (Sản xuất dầu, bơ thực vật), bã của hạt xay nghiền được phân vào nhóm 1061 (Xay xát và sản xuất bột thô).

Hình minh họa. Mã ngành 1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

3. Gợi ý cách ghi Mã ngành 1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Trường hợp 2: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(không sản xuất tại trụ sở)

Trường hợp 3: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chó, mèo, chim

Trường hợp 4: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống)

Trường hợp 5: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(Trừ sản xuất, chế biến bột cá)

Trường hợp 6: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất thức ăn giàu đạm, chất tinh khiết và bột cá cao đạm cho chăn nuôi

Trường hợp 7: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu thức ăn gia súc (trừ Sản xuất bột cá) (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép)

Trường hợp 8: Chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản

Lưu ý: Tùy từng đơn vị hành chính cụ thể mà có thể phải ghi chi tiết cho mã ngành cấp 4 hoặc cam kết hoạt động theo quy định.


4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của hilaw.vn

Thành lập doanh nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

Xêm thêm: Trình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn, giảm vốn);

– Thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thông báo thay đổi – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;

Tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn – Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;

Thành lập đơn vị phụ thuộc – Thành lập chi nhánh;

– Thành lập văn phòng đại diện;

– Thành lập địa điểm kinh doanh;

Giải thể – Giải thể doanh nghiệp;

– Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc

hilaw.vn

Bài viết liên quan