Mẫu CT01 | Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

0

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01) ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.


Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Tải về: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT01 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1): ………………………

1. Họ, chữ đệm và tên: ……………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: ..…/……./ …… 3. Giới tính: ……………..

4. Số định danh cá nhân/CMND:

5. Số điện thoại liên hệ: ………………………. 6. Email: …………………..

7. Nơi thường trú: ………………………………….

8. Nơi tạm trú: ………………………………

9. Nơi ở hiện tại: ……………………………………..

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………………

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ……………………………….. 12. Quan hệ với chủ hộ: …………….

13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ:

14. Nội dung đề nghị(2): ……………………………

15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:

TT Họ, chữ đệm và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Số định danh cá nhân/CMND Nghề nghiệp, nơi làm việc Quan hệ với  người có thay đổi Quan hệ với chủ hộ

 

…..,ngày…….tháng….năm…….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

 

…..,ngày…..tháng….năm

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

…..,ngày……tháng…năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…..,ngày….thángnăm

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Cơ quan đăng ký cư trú.

(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú…

(3) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú

(4) Áp dụng đối với trường hợp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú


Căn cứ pháp lý

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01) ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.

Tải về: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

5/5 - (5 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
Để lại bình luận