Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

0 1.087

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần gồm những nội dung gì theo Luật Doanh nghiệp 2020? Cùng HILAW tìm hiểu qua bài viết dưới đây.


1. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc …….. ngày ……..

Tại ……..

Địa chỉ số: …….., …….., …….., ……..

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Tên đầy đủ: ……..

Là cổ đông của: ……..

(Đối với cổ đông là cá nhân)

CMND/CCCD/hộ chiếu số: …….. cấp ngày: …….. do …….. cấp

Thường trú tại: …….., …….., …….., ……..

Mã số thuế: ……..

(Đối với cổ đông là tổ chức)

Mã số doanh nghiệp: …….. do …….. cấp ngày ……..

Số tài khoản: …….. Tại ngân hàng: ……..

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Tên đầy đủ: ……..

(Đối với cổ đông là cá nhân)

CMND/CCCD/hộ chiếu số: …….. cấp ngày: ……..  do …….. cấp

Thường trú tại: …….., …….., …….., ……..

Mã số thuế: ……..

(Đối với cổ đông là tổ chức)

Mã số doanh nghiệp: …….. do …….. cấp ngày ……..

Số tài khoản: …….. Tại ngân hàng: ……..

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đang sở hữu …….. cổ phần trong …….. chiếm tỷ lệ …….. % vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …….., do …….. cấp ngày ……..

Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho bên B theo nội dung sau:

– Tên Cổ phần: ……..

– Loại cổ phần: ……..

– Mệnh giá: …….. đồng/cổ phần.

– Số lượng: …….. cổ phần (Bằng chữ: ……..).

– Giá chuyển nhượng: …….. đồng/cổ phần

(Bằng chữ: ……../cổ phần).

– Tổng giá trị chuyển nhượng: ……..

(Bằng chữ: ……..đồng).

Điều 2: Phương thức và thời hạn thanh toán

a) Phương thức thanh toán:

Tổng số tiền chuyển nhượng được nêu tại Điều 1 sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A bằng:

……..

b) Thời hạn thanh toán:

……..

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong Hợp đồng.

– Thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho Bên B theo thỏa thuận trong Hợp đồng.

– Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp Bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo quy định trong Hợp đồng này, sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận như trên và bồi thường thiệt hại cho Bên B một khoản tiền bằng …….. % giá trị của hợp đồng này, tức …….. đồng

(Bằng chữ: …….. đồng)

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.

– Bên B được quyền sở hữu số cổ phần quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời hưởng mọi quyền lợi phát sinh cũng như các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của …….. kể từ ngày được  chấp thuận và hoàn tất thủ tục chuyển tên cổ đông.

Điều 5:  Cam kết của Bên A

Bên A cam kết rằng:

– Bên A  có quyền sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng quy đinh tại Điều 1 của Hợp đồng này và Bên A đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng cổ phần của mình;

– Cổ phần của Bên A đã đăng ký hợp thức, đã thanh toán đầy đủ cho …….. và được phép chuyển nhượng.

– Bên A tiến hành thủ tục thông báo cho …….. được biết về việc thay đổi cổ đông, kể từ khi có xác nhận hoàn thành việc thanh toán.

– Nếu hết thời hạn thanh toán mà Bên A từ chối thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần thì Bên B được nhận lại tiền đặt cọc tại ngân hàng và Bên A phải trả cho Bên B một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

Điều 6: Cam kết của Bên B

Bên B cam kết:

– Bên B sẽ kế thừa và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Bên A sau khi hoàn thành các cam kết theo Hợp đồng này.

– Thanh toán đầy đủ theo đúng tiến độ của Hợp đồng. Nếu đến hết thời hạn thực hiện thanh toán quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này mà Bên B không thanh toán đủ hoặc không thanh toán hết thì coi như Hợp đồng này hết hiệu lực và Bên B bị mất tiền đặt cọc, trừ trường hợp quy định tại Điều 5 của Hợp đồng.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. …….., cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách  nhiệm  giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Điều 8: Điều khoản thi hành

– Hai Bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này.

– Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký phụ lục bổ sung.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …….. chấp thuận việc chuyển nhượng.

– Hợp đồng gồm 03 (ba) trang và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại ………

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……..

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……..

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần:


2. Căn cứ pháp lý

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5/5 - (100 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website HILAW.VN!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.