Mẫu Nghị quyết cá biệt – văn bản hành chính

0

Nghị quyết là loại văn bản được sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị sau khi đã kết thúc quá trình thảo luận, đưa ra các giải pháp, kết quả và nhất trí thông qua bằng cách biểu quyết theo số đông tán thành, thể hiện quyết định cuối cùng của một cơ quan hay tổ chức.


1.  Mẫu nghị quyết cá biệt

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2
_________

Số: /NQ- 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

4, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT
…….5…….

_________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ …………..

Căn cứ …………..

QUYẾT NGHỊ:

……..6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../.

 

Nơi nhận:
– Như Điều …… ;
– Lưu: VT 7, 8… .

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
Họ và tên

Mẫu nghị quyết cá biệt:


2. Hướng dẫn điền mẫu nghị quyết cá biệt

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành Nghị quyết

Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

Địa danh

Trích yếu nội dung Nghị quyết.

Nội dung Nghị quyết.

Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

5/5 - (18 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận