Mẫu phụ lục hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động 2019

0

Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


1. Quy định về Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động; được ký kết để quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng KHÔNG được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

– Nếu ký kết phụ lục hợp đồng lao động để quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

– Nếu ký kết phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Đồng thời, bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.


2. Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động

Tải về: Phụ lục hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: ……..)

Hôm nay, ngày ……..

Tại: …….. – ……………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Tên doanh nghiệp: ……………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………..

Điện thoại: …….. Fax: ……..

Đại diện bởi Ông/Bà: ……………………………………..

Chức vụ: …….. Quốc tịch: ……………………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………..

Cấp ngày: ……………………………………..

Tại: ……………………………………..

Địa chỉ cư trú: ……………………………………..

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông / Bà: ……………………………………..

Quốc tịch: ……………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………..

Giới tính: ……………………………………..

Điạ chỉ thường trú: ……………………………………..

Điạ chỉ cư trú: ……………………………………..

Số CMND/CCCCD: ……………………………………..

Cấp ngày: ……………………………………..

Tại: ……………………………………..

Số sổ lao động (nếu có) : ……………………………………..

Cấp ngày: ……………………………………..

Tại: ……………………………………..

Căn cứ Hợp đồng lao động số …….. Ký ngày …….. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung sửa đổi: ……………………………………..

2. Nội dung bổ sung: ……………………………………..

3. Thời gian thực hiện: ……………………………………..

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …….., được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về: Phụ lục hợp đồng lao động

5/5 - (7 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận