Mẫu số 01b-LĐTL | Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

0

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b-LĐTL) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.


1. Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b-LĐTL)

Đơn vị: ……………….

Bộ phận : …………….

Mẫu số 01b – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:……………….

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng…..năm……

Số TT Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm
Họ và tên 1 2 31 Ngày  làm việc Ngày  thứ bảy, chủ nhật Ngày  lễ, tết Làm đêm
A B 1 2 31 32 33 34 35
Cộng

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ…..đến giờ)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ…..đến giờ)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…..đến giờ)

Đ: Làm thêm buổi đêm

Ngày… tháng…  năm…

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm

(Ký, họ tên)

Người chấm công

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ:


2. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép

1. Mục đích: Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác.

Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ…đến giờ…) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng.

Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng.

Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết.

Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.

Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm…) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.


3. Căn cứ pháp lý

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b-LĐTL) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

5/5 - (6 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận