Mẫu số 04-LĐTL | Mẫu giấy đi đường Theo thông tư 200

0

Mẫu giấy đi đường (Mẫu số 04-LĐTL) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.


1. Mẫu giấy đi đường (Mẫu số 04-LĐTL)

Đơn vị: ………..

Bộ phận: …….

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số: 04 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: …………….

Cấp cho: ……………………

Chức vụ: …………………………..

Được cử đi công tác tại: ………………..

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số …….. ngày …… tháng ….. năm ……..

Từ ngày ….. tháng ….. năm ….. đến ngày …. tháng ….. năm ………….

                                                                    Ngày…… tháng…… năm……

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ………………………đ

Công tác phí ……………..đ

Cộng. ……………………….đ

Nơi đi

Nơi đến

Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi …

Nơi đến …

Nơi đi …

Nơi đến …

– Vé người ……………vé

x…………….đ = …………….đ

– Vé cước ……………. vé

x…………….đ = …………….đ

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ……. vé

x…………….đ = …………….đ

– Phòng nghỉ ………..vé

x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng …………….đ

2- Phụ cấp lưu trú:

Tổng cộng ngày công tác: …………….đ

Ngày … tháng … năm …

Duyệt

Số tiền được thanh toán là: …………………..

Người đi công tác

Phụ trách bộ phận

Kế toán trưởng

Mẫu giấy đi đường:


2. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép

1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.


3. Căn cứ pháp lý

Mẫu giấy đi đường (Mẫu số 04-LĐTL) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

5/5 - (5 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận