Mẫu số 04/SS-HĐĐT | Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

0

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.


1. Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Mẫu số: 04/SS-HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………….

Mã số thuế: ……………………….

Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT Mã CQT cấp Ký hiệu mẫu hóa đơn và  ký hiệu hóa đơn Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/ Giải trình Lý do
1 2 3 4 5 6 7 8
Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống.

 

 

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số của người nộp thuế)

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT):


2. Căn cứ pháp lý

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận