Mẫu số 04-VT | Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

0

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (Mẫu số 04-VT) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.


1. Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (Mẫu số 04-VT)

Đơn vị  ………………

Bộ phận: ……………. 

Mẫu số 04 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày … tháng … năm …

Số: ………..…

Bộ phận sử dụng: ………………………….

 

Số TT

 

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

 

Mã số

 

Đơn vị tính

 

Số lượng

 

Lý do:

còn sử dụng hay trả lại

A B C D 1 E

 

Phụ trách bộ phận sử dụng

(Ký, họ tên)

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ:


2. Căn cứ pháp lý

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (Mẫu số 04-VT) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

5/5 - (6 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận