Mẫu số 12/ĐK | Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

0

Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính (Mẫu số 12/ĐK) ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.


1. Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

Tải về: Mẫu số 12/ĐK

Mẫu số 12/ĐK

SỞ (PHÒNG) TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……../TB-VPĐKĐĐ …………., ngày … tháng … năm ………

 

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

Kính gửi: ………………………………

Văn phòng đăng ký đất đai thông báo việc chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính của xã ………………………như sau:

1. Thửa đất biến động:

Trước khi biến động Sau khi biến động
Thửa đất số Tờ bản đồ số Diện tích (m2) Thửa đất số Tờ bản đồ số Diện tích (m²) Nội dung biến động
             
             
             
             
             

2. Lý do thay đổi: ………………………………………………………………………………………

3. Các tài liệu của hồ sơ địa chính cn được cập nhật, chỉnh lý gm: …………………….

4. Kèm theo Thông báo này có các giấy tờ sau đây:

– Bản sao trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thể hiện đường ranh giới khu vực thửa đất có thay đổi (nếu có).

– ……………………………

– ……………………………

Đề nghị …………………………… cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)


2. Căn cứ pháp lý

Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính (Mẫu số 12/ĐK) ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tải về: Mẫu số 12/ĐK

5/5 - (6 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận