Mẫu số PC21 | Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

0

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC21) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC21)

Mẫu số PC21

……(1)……
……(2)……
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../…… …….., ngày tháng …. năm …….

 

ĐỀ NGHỊ
KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

Kính gửi: ………………(3)………….

Đơn vị: ………….(2)………………

Địa chỉ: ……………………

Điện thoại: …………………

Căn cứ Điều 33 Nghị định số ……./2020/NĐ-CP ngày …. tháng….năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Từ ngày …… tháng ….. năm…. đến ngày …. tháng … năm ……, ……….(2)…….. đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho …………(4)………. Địa điểm tổ chức: ……………………………

Tổng số người được huấn luyện: ………….. (có danh sách kèm theo).

……………(2)…………. đề nghị …………..(3)…………… tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ./.

Nơi nhận:
– ……………..;
– ……………..;
– Lưu: ………..

………..(5)……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN
(Kèm theo Công văn số: …………..ngày …. tháng ….. năm…….. của ……….(2)………..)

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính CCCD/ CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp Nơi làm việc/ Thường trú Ghi chú
Nam Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
. . .

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện;

(4) Đối tượng đã được huấn luyện;

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.


3. Căn cứ pháp lý

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC21) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (3 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận