Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về PCCC

0

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC03

…..(1)…..
…..(2)…..
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: ……/PN-….

 

PHIẾU TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Hồ sơ đề nghị: ……….(3)…………

Đối với  …………….(4)……………….

Họ tên người nộp hồ sơ: …………………….

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………… cấp ngày: …../…./….,

Cơ quan, đơn vị công tác: ……………………

Địa chỉ: ……………………..

Điện thoại: ……………. Email: ……………..

Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (nếu có): …………………..

Hồ sơ gồm có:

1. …………………………….

2. …………………………….

3. …………………………….

4. …………………………….

Số lượng hồ sơ: …….. (bộ).

Phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): …………….

Ngày hẹn lấy mẫu phương tiện (nếu có): ……………

Ngày hẹn trả kết quả: …… giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……

……….., ngày ……. tháng….. năm …….

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp của đơn vị tiếp nhận hồ sơ;

(2) Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện, hộ gia đình, cá nhân; Phê duyệt phương án chữa cháy; Huấn luyện, kiểm tra, cấp/cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; Kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Cấp/cấp đổi/cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp/cấp đổi/cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Ghi tên công trình/cơ sở/khu dân cư/hộ gia đình/cơ quan, tổ chức/phương tiện/cá nhân.


3. Căn cứ pháp lý

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (4 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận