Phụ lục II-2 | Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

1

Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tải về: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 TÊN DOANH NGHIỆP
——–

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO
Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……….. Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi1:[1]:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………… Giới tính: …………..

Chức danh: ……………………………..

Sinh ngày: ……../…../….. Dân tộc:. ………. Quốc tịch: ………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân ☐ Căn cước công dân
☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:  …………………………

Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp: ………….. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………

Xã/Phường/Thị trấn:  ………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………

Tỉnh/Thành phố: ……………………

Quốc gia: …………………. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ……………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………….

Tỉnh/Thành phố:  ………………

Quốc gia: …………………..

Điện thoại (nếu có): ……………….. Email (nếu có): …………………….

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ TỊCH CÔNG TY/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký và ghi họ tên)2[2]

1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp sau khi thay đổi công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

2 – Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Chủ sở hữu công ty là tổ chức thì Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.


Căn cứ pháp lý

Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Tải về: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

5/5 - (4 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
1 bình luận
  1. […] Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2) ban kèm theo Thông tư […]

Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.