Phụ lục II-8 | Thông báo về việc lập chi nhánh/VPĐD ở nước ngoài

1

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài (Phụ lục II-8) ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


1. Mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh/Văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 TÊN DOANH NGHIỆP

——-

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

 

THÔNG BÁO
Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: …………..

Thông báo về việc lập chi nhánh/ văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng Tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): …………..

2. Địa chỉchi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………….

Điện thoại (nếu có): ………………… Fax (nếu có): …………..

Email (nếu có): …………… Website (nếu có): ………………

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: ………………………………………

Ngày cấp: ………. /….. /…… Nơi cấp: ……………….

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):……………………………………….

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):…………………………………

5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………….. Giới tính: …………

Sinh ngày: ………/…../….. Dân tộc: ……………. Quốc tịch: …………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân  ☐Căn cước công dân
☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ): …………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………

Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp: ………….. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………..

Quốc gia: ………………….

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………… 

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………

Quốc gia: …………………..

Điện thoại (nếu có): ……………….. Email (nếu có): ………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)1[1]

 

Mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh/Văn phòng đại diện ở nước ngoài:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

5/5 - (5 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
1 bình luận
  1. […] Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài (Mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư […]

Để lại bình luận