Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán

0

1. Khái niệm quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ (Khoản 34 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một quỹ đầu tư chỉ được coi là quỹ đầu tư chứng khoán khi được hình thành từ vốn góp của người đầu tư ủy thác cho công ty quản lý quỹ quản lý và đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.


2. Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán

Căn cứ vào mục tiêu hoạt động, cơ cấu thành viên và cơ chế tổ chức, hoạt động của chúng, pháp luật chia quỹ đầu tư chứng khoán thành các loại sau đây:

2.1. Quỹ thành viên

Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chbao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Là quỹ đầu tư chứng khoán huy động vốn bằng phương thức phát hành chứng chỉ quỹ cho một nhóm các nhà đầu tư xác định, thường là các định chế tài chính hoặc các tập đoàn kinh tế lớn). Do số lượng thành viên ít nên tính thanh khoản của quý thành viên thường bị hạn chế. Đổi lại các thành viên có thể tham gia vào việc kiểm soát đầu tư của quỹ.

Hình minh họa. Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán

2.2. Quỹ đại chúng

Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Nhà đầu tư có thể là cá nhân hay pháp nhân nhưng đa phần là các nhà đầu tư riêng lẻ. Quỹ đại chúng cung cấp cho các nhà đầu tư nhỏ phương tiện đầu tư lý tưởng để thực hiện đa dạng hóa đầu tư, giảm thiểu rủi ro và chi phí đầu tư thấp với hiệu quả cao do tính chuyên nghiệp của hoạt động đầu tư. Quỹ đại chúng chia thành hai loại là quđóng quỹ mở.

+ Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư (Là hình thức quỹ phát hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất khi tiến hành huy động vốn cho quỹ và quỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại). Nhằm tạo tính thanh khoản cho loại quỹ này, sau khi kết thúc việc huy động vốn, các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán để thu hồi vốn cổ phiếu hoặc chứng chỉ đầu tư của mình thông qua thị trường thứ cấp. Tổng vốn huy động của quỹ cố định và không biến đổi trong suốt thời gian quỹ hoạt động.

+ Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Khác với quỹ đóng, tổng vốn của quỹ mở biến động theo từng ngày giao dịch do tính chất đặc thù của nó là nhà đầu tư được quyền bán lại chứng chỉ quỹ đầu tư cho quỹ, và quỹ phải mua lại các chứng chỉ theo giá trị thuần vào thời điểm giao dịch. Đối với hình thức quỹ này, các giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ được thực hiện trực tiếp với công ty quản lý quỹ và các chứng chỉ quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2.3. Quỹ đầu tư bất động sản

Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản và chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh bất động sản tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.

5/5 - (11 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận