Quy trình lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2013

0

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Vậy, quỳ trình lựa chọn nhà thầu cụ thể như thế nào? Cùng HILAW tìm hiểu qua bài viết sau đây:


1. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng;

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.


2. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:

Đối với chỉ định thầu theo quy trình thông thường bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng.


3. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh được thực hiện như sau:

Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu; nhà thầu nộp báo giá; đánh giá các báo giá và thương thảo hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Hình minh họa. Quy trình lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2013

 


4. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp được thực hiện như sau:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu;

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.


5. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với tự thực hiện

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với tự thực hiện được thực hiện như sau:

– Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng;

– Hoàn thiện phương án tự thực hiện và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký kết hợp đồng.


6. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân được thực hiện như sau:

– Chuẩn bị và gửi điều khoản tham chiếu cho nhà thầu tư vấn cá nhân;

– Nhà thầu tư vấn cá nhân nộp hồ sơ lý lịch khoa học;

– Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của nhà thầu tư vấn cá nhân;

– Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Ký kết hợp đồng.


7. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng được thực hiện như sau:

– Chuẩn bị phương án lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương để triển khai thực hiện gói thầu;

– Tổ chức lựa chọn;

– Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn;

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

5/5 - (1 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.