Tên viết tắt (ký hiệu) của các phòng nghiệp vụ, cơ quan Công an

Khi đọc báo, xem tivi, nghe loa đài … đã bao giờ bạn thắc mắc về tên viết tắt (cũng như các ký hiệu) PC01, PC02, PC05, PC11, PC45 hay C46 là phòng nào của các cơ quan, tổ chức trong ngành Công an chưa?


1. Hệ thống tổ chức Bộ Công an Việt Nam

Hình minh họa. Hệ thống tổ chức Bộ công an Việt Nam

2. Ký hiệu các phòng của công an tỉnh

– Phòng Tham mưu (PV01)

– Thanh tra Công an Tỉnh (PX05)

– Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01)

– Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)

– Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03)

– Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)

– Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05)

– Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06)

– Phòng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ (PC07)

– Phòng Cảnh sát giao thông (PC08)

– Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09)

– Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10)

– Phòng Cảnh sát cơ động (PK02)

– Phòng Hồ sơ (PV06)

– Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (K02)

– Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị (PX03)

– Phòng Tổ chức cán bộ (PX01)

– Phòng An ninh đối ngoại (PA01)

– Phòng An ninh đối nội (PA02)

– Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03)

– Phòng An ninh kinh tế (PA04)

– Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05)

– Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06)

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08)

– Phòng An ninh điều tra (PA09)

– Phòng Hậu cần (PH10)

– Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (PV05)


3. Tên viết tắt cũ của các cơ quan, tổ chức trong ngành Công an

STT Tên viết tắt Tên cơ quan, tổ chức STT Tên viết tắt Tên cơ quan, tổ chức
KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC KHỐI CÁC TỔNG CỤC
1 V11 Văn phòng Bộ 1 Tổng cục I Tổng cục An ninh
2 V24 Thanh tra Bộ Công an 2 Tổng cục II Tổng cục Cảnh sát
3 V22 Cục Tài chính 3 Tổng cục III Tổng cục Chính trị
4 V12 Cục Đối ngoại 4 Tổng cục IV Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật
5 V19 Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp 5 Tổng cục V Tổng cục Tình báo
6 V28 Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 6 Tổng cục VI Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm
7 C66 Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 7 Tổng cục VII Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội
8 A68 Cục An toàn mạng 8 Tổng cục VIII Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp
9 H43 Cục Kế hoạch và Đầu tư BỘ TƯ LỆNH TRỰC THUỘC
10 H48 Cục Cơ yếu 1 K10 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
11 C67 Cục Cảnh sát giao thông 2 K20 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
12 V21 Viện Chiến lược và Khoa học Công an TỔNG CỤC CẢNH SÁT

(Tổng cục II)

TỔNG CỤC AN NINH (Tổng cục I) 1 C42 Cục Tham mưu cảnh sát
1 A63 Cục Bảo vệ chính trị I 2 C43 Cục Chính trị – Hậu cần cảnh sát
2 A64 Cục Bảo vệ chính trị III 3 C44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra
3 A65 Cục Bảo vệ chính trị II 4 C45 Cục Cảnh sát hình sự
4 A65 Cục Bảo vệ chính trị IV 5 C46 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ
5 A66 Cục Bảo vệ chính trị V 6 C47 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
6 A67 Cục Bảo vệ chính trị VI 7 C49 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường
7 A68 Cục An ninh mạng 8 C53 Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát
8 A69 Cục Ngoại Tuyến 9 C54 Viện Khoa học Hình sự
9 A70 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I 10 C64 Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội
10 A71 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II 11 C72 Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
11 A72 Cục Quản lý xuất nhập cảnh TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT

(Tổng cục IV)

12 A98 Cục An ninh Cửa khẩu 1 H42 Cục Tham mưu Hậu cần – Kỹ thuật
13 A74 Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền 2 H44 Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp
14 A83 Cục An ninh Chính trị nội bộ 3 H45 Cục Quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại
15 A84 Cục An ninh Tài chính tiền tệ và đầu tư 4 H46 Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường
16 A85 Cục An ninh Kinh tế tổng hợp 5 H47 Cục Thông tin liên lạc
17 A86 Cục An ninh Nông nghiệp nông thôn 6 H50 Cục Y tế
18 A87 Cục An ninh Thông tin truyền thông 7 H51 Cục Quản trị
19 A88 Cục An ninh Xã hội 8 H52 Cục Kho vận
20 A89 Cục An ninh Tây Bắc 9 H56 Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ
21 A90 Cục An ninh Tây Nguyên 10 H57 Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ
22 A91 Cục An ninh Tây Nam Bộ 11 H59 Cục Quản lý công nghiệp an ninh và doanh nghiệp
23 A92 Cục An ninh điều tra TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP

(Tổng cục VIII)

24 A93 Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh 1 C82 Cục Tham mưu – Chính trị
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

(Tổng cục III)

2 C83 Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
1 X11 Văn phòng 3 C85 Cục Quản lý phạm nhân trại viên
2 X12 Cục Tham mưu 4 C86 Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng
3 X13 Cục Tổ chức Cán bộ 5 C87 Cục Hậu cần, Kỹ thuật
4 X14 Cục Đào tạo 6 C88 Thanh tra Tổng cục
5 X33 Cục Chính sách 7 C91 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
6 X15 Cục Công tác chính trị CÔNG AN TP.HCM
7 X16 Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng KHỐI AN NINH
8 X19 Nhà xuất bản Công an nhân dân 1 PA63 Phòng Bảo vệ chính trị 1
9 X21 Báo Công an nhân dân 2 PA65 Phòng Bảo vệ chính trị 2
10 X24 Tạp chí Công an Nhân dân 3 PA67 Phòng Bảo vệ chính trị 6
11 X25 Viện Lịch sử Công an Nhân dân 4 PA69 Phòng ngoại tuyến
12 X34 Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dân 5 PA71 Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II
13 T29 Học viện Chính trị Công an Nhân dân 6 PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
14 T31 Học viện An ninh Nhân dân 7 PA81 Phòng An ninh kinh tế
15 T32 Học viện Cảnh sát Nhân dân 8 PA83 Phòng An ninh Chính trị nội bộ
16 T34 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 9 PA84 Phòng An ninh Tài chính – Tiền tệ – Đầu tư
17 T36 Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần 10 PA88 Phòng An ninh xã hội
18 T47

 

Trường Đại học An ninh nhân dân 11 PA92 Cơ quan an ninh điều tra
19 T48 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân 12 PA93 Phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh
20 T33 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I 13 PB11 Phòng tình báo
21 T37 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II KHỐI CẢNH SÁT
22 T38 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I 1 PC44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra
23 T39 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 2 PC45 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
24 T49 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III 3 PC46 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ
25 T45 Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang 4 PC47 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
26 T52 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V 5 PC49 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
27 T51 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI 6 PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
CÔNG AN TỈNH 7 PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm
KHỐI CƠ QUAN 8 PC53 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ
1 PV11 Phòng Tham mưu 9 PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự
2 PV24 Thanh tra Công an Tỉnh 10 PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội
3 PC44 Văn phòng Cơ quan CSĐT 11 PC64B Phòng Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh
4 PC45 Phòng Cảnh sát hình sự 12 PK20 Phòng Cảnh sát bảo vệ
5 PC46 Phòng Cảnh sát kinh tế 13 PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt
6 PC47 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 14 PC68 Phòng Cảnh sát đường thủy
7 PC49 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường 15 PC81 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
8 PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 16 PC81B Trại tạm giam Chí Hoà
9 PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm 17 PC81C Trại tạm giam Bố Lá
10 PV27 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ 18 PK20E Trung đoàn Cảnh sát cơ động
11 PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự KHỐI HẬU CẦN
12 PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 1 PH41 Phòng Hậu cần
13 PK20 Phòng Cảnh sát cơ động 2 PH41B Phòng viễn thông – tin học
14 PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt 3 PV22 Phòng Tài chính
15 PC68 Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy 4 PH50 Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh
16 PC81 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp KHỐI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG
17 PX14 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 PX13 Phòng Tổ chức cán bộ
18 PX15 Phòng Công tác Chính trị 2 PX14 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh
19 PX16 Phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng 3 PX15 Phòng Công tác Chính trị – Công tác quần chúng
20 PX13 Phòng tổ chức cán bộ 4 PX15B Trung tâm thể thao Công an Thành phố Hồ Chí Minh
21 PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 5 PX16 Phòng Công tác Đảng
22 PA62 Phòng Bảo vệ chính trị 1 6 PX21 Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh
23 PA65 Phòng Bảo vệ chính trị 2 7 PV11 Phòng Tham mưu
24 PA81 Phòng An ninh kinh tế 8 PV19 Phòng Pháp chế
25 PA84 Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư 9 PV24 Phòng Thanh tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh
26 PA88 Phòng Chống phản động và Chống khủng bố 10 PV28 Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
27 PA71 Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2 TỔNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

(Tổng cục VII)

28 PA83 Phòng An ninh chính trị nội bộ 1 C62 Cục Tham mưu Cảnh sát quản lý hành chính
29 PA92 Phòng An ninh điều tra 2 C63 Cục Chính trị – Hậu cần
30 PA93 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ An ninh 3 C64 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
31 PV19 Phòng Pháp chế 4 C65 Cục Cảnh sát bảo vệ
32 PH41 Phòng Hậu cần – Kỹ thuật 5 C66 Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
33 PV22 Phòng Tài chính 6 C67 Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt
34 PV28 Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 7 C68 Cục Cảnh sát đường thủy
TỔNG CỤC CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

(Tổng cục VI)

8 C69 Trung tâm Huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ
1 C42 Cục Tham mưu cảnh sát 9 C72 Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
2 C43 Cục Chính trị – Hậu cần
3 C44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra
4 C45 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
5 C46 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
6 C47 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
7 C48 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
8 C49 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
9 C50 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
10 C51 Cục Cảnh sát Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến
11 C52 Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm
12 C53 Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát
13 C54 Viện Khoa học Hình sự
14 C55 Văn phòng Interpol Việt Nam
15 C56 Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy
Bài viết liên quan