[TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hình sự

4

Tài liệu học tập Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hình sự (2019) – Trường Đại học Luật, Đại học Huế.


Lời giới thiệu

Luật hình sự là một học phần cơ bản trong chương trình đào tạo mã  ngành Luật học và Luật kinh tế. Đối với mã ngành Luật học, học phần Luật  hình sự chia làm hai phần: Luật hình sự 1 và Luật hình sự 2. Để học tốt học  phần Luật hình sự, đòi hỏi người học phải nắm vững các quy định của pháp luật  hình sự và vận dụng vào để giải quyết các trường hợp thực tiễn. Tuy nhiên, một  thực trạng trong thời gian vừa qua là người dạy và người học chủ yếu nghiên  cứu các quy phạm pháp luật hình sự và vận dụng khá đơn giản vào các tình  huống mang tính chất giả định là chủ yếu. Do đó, để tạo ra một phương pháp  giảng dạy và học tập mới mang lại hiệu quả cao, bên cạnh một số các tình  huống giả định, tác giả xin được cung cấp đến giảng viên và người học các tình  huống được tóm tắt (có chỉnh sửa về tên nhân vật và thời gian xảy ra vụ án) từ  các bản án, quyết định của Tòa án với những gợi mở về vấn đề cần giải quyết và  hướng nghiên cứu, vận dụng các quy định của pháp luật hình sự để làm sáng tỏ  nội dung vấn đề nghiên cứu. Cuốn “Tài liệu hướng dẫn các tình huống học  phần Luật hình sự” được biên soạn từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Xây  dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật hình sự tại trường Đại học Luật, Đại học Huế” được thực hiện trước đây của  nhóm tác giả.  

Tuy nhiên, việc biên soạn tài liệu không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các nhà nghiên cứu chuyên môn, người học  và đọc giả để tài liệu được hoàn thiện.


Mục lục – [TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Hình sự

LỜI NÓI ĐẦU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN A: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC TÌNH HUỐNG HỌC  PHẦN LUẬT HÌNH SỰ

I. Học phần Luật hình sự và những đặc trưng

II. Yêu cầu của tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần Luật hình sự

1. Yêu cầu về kiến thức

2. Yêu cầu về kỹ năng

III. Yêu cầu đối với việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu học phần Luật hình sự

1. Yêu cầu đối với giảng viên

2. Yêu cầu đối với người học

IV. Các kỹ năng vận dụng trong tình huống Luật hình sự

1. Kỹ năng phát hiện vấn đề cần giải quyết

2. Kỹ năng tra cứu văn bản và áp dụng quy phạm pháp luật

3. Kỹ năng lập luận

4. Kỹ năng đặt câu hỏi

5. Kỹ năng xác định các tình tiết có ý nghĩa trong giải quyết tình huống

6. Kỹ năng tư duy phản biện

V. Cách thức sử dụng các tình huống Luật hình sự

VI. Phạm vi và phương pháp lựa chọn tình huống điển hình

1. Phạm vi để lựa chọn tình huống điển hình

2. Phương pháp lựa chọn tình huống điển hình

PHẦN B: HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG HỌC PHẦN LUẬT HÌNH SỰ

CHƯƠNG 1. HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG HỌC PHẦN LUẬT HÌNH SỰ

1.1 Tình huống về hiệu lực của Đạo luật hình sự

1.1.1 Yêu cầu của giải quyết tình huống

1.1.2 Lý thuyết về hiệu lực của Đạo luật hình sự Việt Nam

1.1.3 Giải quyết tình huống cụ thể

1.2. Tình huống về tội phạm và cấu thành tội phạm

1.2.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

1.2.2. Lý thuyết về tội phạm và cấu thành tội phạm

1.2.3. Giải quyết tình huống cụ thể

1.3. Tình huống về các yếu tố cấu thành tội phạm

1.3.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống  

1.3.2. Lý thuyết về các yếu tố cấu thành tội phạm

1.3.3. Giải quyết tình huống cụ thể

1.4. Tình huống về các giai đoạn thực hiện tội phạm

1.4.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

1.4.2. Lý thuyết về các giai đoạn thực hiện tội phạm

1.4.3. Giải quyết tình huống cụ thể

1.5. Tình huống về đồng phạm

1.5.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

1.5.2. Lý thuyết về đồng phạm

1.5.3. Giải quyết tình huống cụ thể

1.6. Tình huống về trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt

1.6.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

1.6.2. Lý thuyết về trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt

1.6.3. Giải quyết tình huống cụ thể

CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG HỌC PHẦN LUẬT HÌNH SỰ

2.1. Tình huống về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người

2.1.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

2.1.2. Lý thuyết về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người

2.1.3. Giải quyết tình huống cụ thể

2.2. Tình huống về các tội xâm phạm sở hữu

2.2.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

2.2.2. Lý thuyết về các tội xâm phạm sở hữu

2.2.3. Giải quyết tình huống cụ thể

2.3. Tình huống về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

2.3.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

2.3.2. Lý thuyết về một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

2.3.3. Giải quyết tình huống cụ thể

2.4. Tình huống về các tội phạm ma túy

2.4.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

2.4.2. Lý thuyết về các tội phạm ma túy

2.4.3. Giải quyết tình huống cụ thể

2.5. Tình huống về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

2.5.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

2.5.2. Lý thuyết về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

2.5.3. Giải quyết tình huống cụ thể

2.6. Tình huống về các tội phạm chức vụ

2.6.1. Yêu cầu của giải quyết tình huống

2.6.2. Lý thuyết về các tội phạm chức vụ

2.6.3. Giải quyết tình huống cụ thể

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tải tài liệu – Download

Tải về File Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật hình sự:

Xem thêm[Tổng hợp] Bài giảng môn học Luật Hình sự

Xem thêm[Ebook] Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần chung pdf

Xem thêmBình luận Bộ luật Hình sự 2015 (Hợp nhất năm 2017) – Phần chung

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
4 Bình luận
 1. PHẠM LÂM TÂM NHƯ

  Cho e xin sách hương dẫn giải quyết tình huống luật hình sự với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download file tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé!

 2. Nguyễn Anh Thư

  Cho mình xin file nhé.
  Mình cảm ơn rất nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé!

Để lại bình luận