[TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật ngân hàng

2

Tài liệu học tập Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Ngân hàng (2019) – Trường Đại học Luật, Đại học Huế.


Lời giới thiệu

Học phần Luật Ngân hàng là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo Luật ở Việt Nam hiện nay. Để tiếp cận phương pháp mới giảng dạy và học tập, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra CTĐT của Nhà trường, học phần Luật Ngân hàng hướng tới mục đích đáp ứng các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với chuẩn đầu ra. Trên cơ sở đề tài nghiên cấp Trường, nhóm tác giả biên soạn thành cuốn tài liệu học tập: Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Ngân hàng. Nội dung hướng dẫn chi tiết một số tình huống điển hình nhằm định hướng kỹ năng cho sinh viên, một số tình huống khác chúng tôi chỉ hướng dẫn theo hướng mở nhằm gợi mở khả năng tư duy và phát triển thái độ độc lập khi giải quyết tình huống.


Mục lục – [TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Ngân hàng

Chương 1. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG  HỌC PHẦN LUẬT NGÂN HÀNG

1.1. Đặc điểm học phần Luật Ngân hàng và yêu cầu đối với việc nghiên cứu  tình huống Luật Ngân hàng

1.1.1. Đặc điểm học phần Luật Ngân hàng

1.1.2. Mục tiêu của tài liệu

1.1.3. Yêu cầu đối với việc nghiên cứu tình huống học phần Luật Ngân hàng

1.2. Các kỹ năng vận dụng trong tình huống Luật ngân hàng

1.2.1. Kỹ năng phát hiện vấn đề cần giải quyết

1.2.2. Kỹ năng tra cứu văn bản và áp dụng quy phạm pháp luật

1.2.3. Kỹ năng lập luận

1.3. Phương pháp tiếp cận và cách thức sử dụng tài liệu hướng dẫn giải quyết  tình huống học phần Luật Ngân hàng

1.3.1. Phương pháp tiếp cận

1.3.2. Cách thức sử dụng tài liệu hướng dẫn giải quyết tình huống

Chương 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT NGÂN HÀNG

2.1. Mục tiêu nhận thức

2.1.1. Về kiến thức

2.1.2. Về kỹ năng

2.2. Khái quát về Luật Ngân hàng

2.2.1. Nội dung lý thuyết

2.2.2. Tình huống và hướng dẫn giải quyết

2.3. Quan hệ pháp luật ngân hàng

2.3.1. Nội dung lý thuyết

2.3.2. Tình huống và hướng dẫn giải quyết

Chương 3. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

3.1. Mục tiêu nhận thức

3.1.1. Về kiếm thức

3.1.2. Về kỹ năng

3.2. Cơ cấu tổ chức, lãnh đạo và điều hành Ngân hàng nhà nước Việt Nam

3.2.1. Nội dung lý thuyết

3.2.2. Tình huống và hướng dẫn giải quyết

3.3. Hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

3.3.1. Nội dung kiến thức lý thuyết

3.3.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

Chương 4. TỔ CHỨC TÍN DỤNG

4.1. Mục tiêu nhận thức

4.1.1. Về kiến thức

4.1.2. Về kỹ năng

4.2. Thành lập tổ chức tín dụng

4.2.1. Nội dung lý thuyết

4.2.2. Tình huống điển hình và hình thành vấn đề cần giải quyết

4.3. Quản trị điều hành tổ chức tín dụng

4.3.1. Nội dung lý thuyết

4.3.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

4.4. Tổ chức lại, giải thể và phá sản tổ chức tín dụng

4.4.1. Nội dung lý thuyết

4.4.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

4.5. Hạn chế bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng

4.5.1. Nội dung lý thuyết

4.5.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

4.6. Hoạt động huy động vốn của tổ chức tín dụng

4.6.1. Hoạt động huy động vốn thông qua nhận tiền gửi

4.6.1.1. Nội dung lý thuyết cần trao đổi

4.6.1.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

4.6.2. Hoạt động huy động vốn thông qua phát hành giất tờ có giá

4.6.2.1. Nội dung lý thuyết

4.6.2.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

Chương 5. HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

5.1. Mục tiêu nhận thức

5.1.1. Về kiến thức

5.1.2. Về kỹ năng

5.2. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

5.2.1. Nội dung lý thuyết

5.2.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

5.3. Hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng

5.3.1. Nội dung lý thuyết

5.3.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

5.4. Hoạt động bảo lãnh ngân hàng

5.4.1. Nội dung lý thuyết

5.4.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

5.5. Hoạt động cho thuê tài chính

5.5.1. Nội dung lý thuyết

5.5.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

Chương 6. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

6.1. Mục tiêu nhân thức

6.1.1. Về kiến thức

6.1.2. Về kỹ năng

6.2. Chủ thể của hợp đồng tín dụng

6.2.1. Nội dung lý thuyết

6.2.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

6.3. Nội dung của hợp đồng tín dụng

6.3.1. Nội dung lý thuyết

6.3.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

6.4. Giao kết hợp đồng tín dụng

6.4.1. Nội dung lý thuyết

6.4.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

6.5. Hiệu lực của hợp đồng tín dụng

6.5.1. Nội dung lý thuyết

6.5.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

6.6. Thực hiện hợp đồng tín dụng và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng tín dụng

6.6.1. Nội dung lý thuyết

6.6.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

6.7. Tranh chấp hợp đồng tín dụng và giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín  dụng

6.7.1. Nội dung lý thuyết

6.7.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

6.8. Biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản

6.8.1. Nội dung lý thuyết

6.8.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

Chương 7. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUA CÁC TỔ CHỨC  CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN

7.1. Mục tiêu nhận thức

7.1.1. Mục tiêu nhận thức

7.1.2. Về kỹ năng

7.2. Phương thức thanh toán bằng séc

7.2.1. Nội dung lý thuyết

7.2.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

7.3. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

7.3.1. Nội dung lý thuyết

7.3.2. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tải tài liệu – Download

Tải về: Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật hình sự

Xem thêm[Tổng hợp] Bài giảng môn học Luật ngân hàng

5/5 - (1 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
2 Bình luận
 1. Nguyễn Thanh Vũ

  cho em xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm của bài viết nhé!

Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.