[Tổng hợp] Đề thi môn Công pháp quốc tế

2

Dưới đây là một số đề thi môn Công pháp quốc tế do HILAW tổng hợp xin chia sẻ để các bạn tham khảo, ôn tập.


Đề thi Công pháp quốc tế 01

1. Phân tích khái niệm, các hình thức, phương pháp và hậu quả của công nhận quốc tế / Phân tích khía canh chính trị, ý nghĩa pháp lý của hành vi công nhận quốc tế.

2. So sánh trách nhiệm pháp lý chủ quan và trách nhiệm pháp lý khách quan.


Đề thi Công pháp quốc tế 02

1. Khái niệm luật quốc tế. Phân tích đặc trưng về chủ thể của luật quốc tế.

2. Điều ước quốc tế có giá tri tạo lập tập quán quốc tế không. Cho ví dụ

Đề thi Công pháp quốc tế 03

1. Phân tích cấu thành Quốc gia và đặc tính chính trị pháp lý?

2. So sánh quyền ưu đãi miễn trừ của cơ quan ngoại giao và lãnh sự

Hỏi thêm: Hành lý của công chức ngoại giao có bị kiểm tra hải quan hay không?


Đề thi Công pháp quốc tế 04

1. Phân tích quyền năng chủ thể luật quốc tế – quốc gia

2. Phân tích cơ cấu thành lập, chức năng, quyền hạn của tòa án công lý quốc tế vấn đề pháp lý của ban hội thẩm trong GGTC WTO


Đề thi Công pháp quốc tế 05

1. Trình bày đặc trưng cơ bản của Luật Quốc tế

2. Căn cứ xác định và hình thức thực hiện Trách nhiệm pháp lý quốc tế chủ quan

Đề thi Công pháp quốc tế 06

1. Phân tích quyền năng chủ thể luật quốc tế của tổ chức quốc tế.

2. Phân tích quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan ngoại giao khác gì so với cơ quan lãnh sự?


Đề thi Công pháp quốc tế 07

1. Các trường hợp có hiệu lực ĐUQT với bên thứ 3

2. Quy chế pháp lý của Tòa án luật Biển quốc tế?

Hỏi thêm:

a. Tòa án công lý có bao nhiêu thẩm phán, phương thức xác định thẩm phán của tòa án công lý, các đặc điểm của nguyên tắc cơ bản, các ngoại lệ của nguyên tắc.

b. Bảo hộ công dân.

c. So sánh Tòa biển vs Tòa Công lý.

e. Chủ thể Luật quốc tế, các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia, dân cư, đường cơ sở thẳng


Đề thi Công pháp quốc tế 08

1. So sánh quy chế pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa theo quy định tại Công ước luật biển 1982.

2. Phân tích khái niệm, đặc điểm, cách phân loại các cơ quan tài phán quốc tế.

Hỏi thêm:

1. Hai nguyên tắc cơ bản của luật biển quốc tế là gì?

2. Mối liên hệ đặc trưng giữa hai nguyên tắc cơ bản của luật biển quốc tế là gì? Cho ví dụ chứng minh.

3. Tòa án công lý quốc tế có những chức năng gì?

4. Có mấy cách xác định thẩm quyền của tòa án công lý quốc tế, kể tên?

6. Luật áp dụng của tòa án quốc tế và trọng tài quốc tế trong vấn đề giải quyết tranh chấp có gì đặc biệt không?


Đề thi Công pháp quốc tế 09

1. Điều kiện có hiệu lực của điều ước quốc tế

2. Định nghĩa, đặc điểm, phân loại tranh chấp quốc tế, cho ví dụ minh họa, phân tích vai trò của các bên tranh chấp trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế.

Hỏi thêm:

a. Phân tích đặc điểm của giải quyết tranh chấp quốc tế

b. Các nguồn của Luật quốc tế

c. Mối quan hệ giữa tập quán và điều ước

Hình minh họa. [Tổng hợp] Đề thi môn Công pháp quốc tế


Đề thi Công pháp quốc tế 10

1. Trình bày các vấn đề pháp lí của bảo lưu điều ước quốc tế?

2. Nêu định nghĩa, đặc điểm, phân loại cơ quan trọng tài quốc tế.

3. Các vấn đề pháp lí về cơ quan phúc thẩm trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO?


Đề thi Công pháp quốc tế 11

1. Phân tích các quy phạm luật quốc tế. Nêu ví dụ

2. Nêu và phân tích các biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế của liên hợp quốc?

Hỏi thêm:

1. Thềm lục địa có phải lãnh thổ quốc gia k? Các quốc gia khác có quyền khai thác kể cả phần dư thừa hay k? Chế độ xác lý? Vẽ các cách xác định thềm lục địa

2. Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng tòa án quốc tế có ưu thế gì so với trọng tài quốc tế

3. Phân biệt tranh chấp quốc tế và tình thế tranh chấp

4. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm pháp lý quốc tế

5. Một số câu bán trắc nghiệm:

a. Việt Nam và Trung Quốc có thể dùng Tòa án Công lý để giải quyết tranh chấp Trường Sa- Hoàng sa không? (đáp án: không)

b. Nếu quy phạm điều ước và quy phạm tập quán cùng điều chỉnh một vấn đề, dẫn đến hai hệ quả pháp lý khác nhau. Thì áp dụng cái nào và vì sao

c. Hành vi nào của chủ thể sẽ khiến chủ thể đó ràng buộc với những điều ước qt? (kí, phê chuẩn, phê duyệt và gia nhập)

Đề thi Công pháp quốc tế 12

1. Nêu những điểm giống và khác nhau của quy phạm giữa Cogens và quy phạm quỳ nghi.

2. Phân tích nội dung và ngoại lệ nguyên tắc cấm đe dọa sử dụng vũ lực và sử dụng vũ lực /

Trong những trường hợp nào thì được sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều này có trái với các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế không? (các trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc đe dọa)

3. Phân tích nội dung các chế độ pháp lý dành cho người nước ngoài?

Hỏi thêm:

– Thực tiễn ngoại lệ của nguyên tắc cấm đe dọa sử dụng vũ lực và sử dụng vũ lực.

– Nếu viên chức ngoại giao phạm tội buôn bán ma túy có phải chịu TNHS không? Không

– Điều kiện để 1 quốc gia bảo hộ công dân.

– Ý nghĩa chính của việc xác định quốc tịch cho tàu thuyền!!!

1. Quy phạm pháp luật là gi?

2. Lấy ví dụ về quy phạm tùy nghi về lĩnh vực Luật biển.

3. Quy phạm pháp luật khác gì với văn bản pháp luật?

4. E đọc Hiến chương Liên hợp Quốc chưa? các trường hợp này (ở câu 2) được quy định ở điều bao nhiêu HCLHQ? (nếu không nêu được điều thì nêu nó ở chương nào?)

5. Pháp điển hóa là gì? Ví dụ pháp điển hóa trong lĩnh vực Luật biển và lĩnh vực Ngoại giao.

6. Tại sao PN và cá Nhân không phải là Ct của Luật quốc tế

7. Định nghĩa và đặc điểm của điều ước quốc tế


Đề thi Công pháp quốc tế 13

1. So sánh Điều ước Quốc tế và tập quán quốc tế? Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và tập quán quốc tế?

2. Sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh ảnh hưởng như thế nào đến hiệu lực thi hành của Điều ước quốc tế trên phạm vi lãnh thổ các quốc gia thành viên.


Đề thi Công pháp quốc tế 14

1. Định nghĩa, đặc điểm tập quán quốc tế. Trình bày phương thức hình thành tập quán quốc tế / Khái niệm, yếu tố cấu thành, con đường hình thành tập quán quốc tế

2. Nêu quy chế pháp lý vùng nội thủy.

Loại phương tiện nào được đề cập tới trong Công ước, quy chế pháp lý vùng nước quần đảo khác gì với nội thủy không, trong vùng nước quần đảo có thể có vùng có quy chế như nội thủy không,…

Câu hỏi phụ:

1. Mối quan hệ giữa TQQT và điều ước quốc tế

2. Mối quan hệ giữa nguồn cơ bản và nguồn bổ trợ

3. Quy chế pháp lý của người nước ngoài

4.Quy chế pháp lý của biển cả

5. Các phương thức công nhận thẩm quyền của tòa án công lý quốc tế


Đề thi Công pháp quốc tế 15

1. Trình bày nội dung nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và các ngoại lệ của nguyên tắc đó.

2. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa pháp lý của quốc tịch.


Đề thi Công pháp quốc tế 16

1. Điều ước quốc tế có làm hạn chế áp dụng tập quán quốc tế cùng nội dung hay không? Tại sao?

2. Trình bày nội dung nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ngoại lệ của nguyên tắc này?

Hỏi thêm:

– Nguyên nhân tại sao Mỹ tấn công Iraq năm 1991?

– Có mấy nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế? Hiến chương LHQ ghi nhận những nguyên tắc nào trong số các nguyên tắc trên?

– Điều kiện để một điều ước quốc tế có hiệu lực?

– Luật quốc tế điều chỉnh điều ước quốc tế như thế nào?


Đề thi Công pháp quốc tế 17

1. Phân biệt cơ chế giải quyết tranh chấp trong trọng tài quốc tế và tòa án quốc tế?

2. Phân biệt cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự?


Đề thi Công pháp quốc tế 18

1. Mối quan hệ giữa Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế?

2. Phân tích khái niệm, đặc điểm nguyên tắc cb của Luật quốc tế.

Phân biệt nguyên tắc pháp luật chung và nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế?

3. Khái niệm, đặc điểm, quy chế plý vùng ĐQKT

Hỏi thêm:

– Mqh nguồn cơ bản – nguồn bổ trợ

– Phân biệt nguồn cơ bản- ng bổ trợ

– Ngoại lệ nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực;

– Tập quán và ĐƯ, cái nào giá trị cao hơn,

– Đường cơ sở Việt Nam, Điểm a8 ở chỗ nào;

– Phân biệt vùng ĐQKT và TLĐ….v..v

1. Đặc điểm điều ước quốc tế?

2. Mối quan hệ giữa nguồn bổ trợ và nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế?

3. Phân biệt ký và ký kết?

4. Bản chất của bảo lưu quốc tế?

5. Tại sao bảo lưu quốc tế không áp dụng với điều ước song phương?

6. Ký đầy đủ có chắc chắn làm phát sinh hiệu lực của điều ước quốc tế không?


Đề thi Công pháp quốc tế 19

1. Phân tích nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hoà bình. Ngoại lệ của nguyên tắc này

2. Một Điều ước quốc tế bị chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp nào? Cho ví dụ

Một số câu hỏi phụ:

1. Nội dung của Điều Luật quy định về sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh

2. Ngoại lệ của trường hợp thay đổi cơ bản hoàn cảnh……………

3. Nguyên tắc trên có quan hệ mật thiết với nguyên tắc nào?

4. Điều kiện có hiệu lực của điều ước quốc tế.

5. Nêu sự khác nhau cơ bản của nguyên tắc pháp luật chung và nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế?


Đề thi Công pháp quốc tế 20

1. Nội dung nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Ngoại lệ?

2. Phân tích căn cứ hưởng quốc tịch do sinh ra?

Hỏi thêm:

1. Nêu ngoại lệ của các Nguyên tắc: cấm sử dụng vũ lực, bình đẳng chủ quyền, pacta sun servanda?

– Cấm sử dụng vũ lực: Quyền tự vệ cá nhân và tự vệ tập thể

– Bình đẳng chủ quyền: Quyền phủ quyết của thành viên thường trực HĐBA

2. Các điều kiện bảo hộ công dân?

3. Người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải sinh sống ở Việt Nam ít nhất bao lâu? với người không quốc tịch thì bao lâu?

4. Các chế độ pháp lý dành cho người nước ngoài?

5. Phân tích rõ chế độ đãi ngộ tối huệ quốc?


Đề thi Công pháp quốc tế 21

1. Phân tích đặc trưng của hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.

2. Trình bày xác định biên giới quốc gia trên bộ

* Câu hỏi thêm:

1. So sánh biên giới trên bộ và trên biển

2. Xác định quốc tịch, so sánh quy chế pháp lý nội thủy và lãnh hải, TH nào là TH ngoại lệ đi qua không gây, ngoại lệ của nguyên tắc bình đẳng chủ quyền.


Đề thi Công pháp quốc tế 22

1. Quy chế pháp lý vùng biển quốc tế trong công ước 1982

2. Phân tích hưởng quốc tich do gia nhập / vấn đề pháp lý về gia nhập quốc tịch

Hỏi thêm

1. Quy chế pháp lý vùng nc quần đảo

2. Các trường hợp phát sinh hiệu lực điều ước

3. Phân biệt các hình thức kí

4. So sánh giải quyết t.c thông qua bên thứ 3 và cơ quan tài phán quốc tế

5. Các bước hoạch định biên giới…

6. Các đặc điểm của quốc tịch, lấy ví dụ về tính cá nhân

7. Các điều kiện để đc gia nhập quốc tế?ý nghĩa, tại sao lại quy định các tiêu chí như thế (tiêu chí về gia nhập quốc tịch)?

8. Nguồn của Luật quốc tế?


Đề thi Công pháp quốc tế 23

1. Phân tích các vấn đề pháp lý về thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế?

2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan tài phán quốc tế?

Các phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế được các chủ thể tranh chấp thực thi như thế nào?

Câu hỏi thêm:

1. Các bộ ngành khác ngoài Bộ Ngoại giao có thẩm quyền ký điều ước quốc tế không?

2. Vấn đề tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế!

3. Phân biệt các hình thức ký điều ước quốc tế!

4. Thế nào là đường bờ biển khúc khuỷu??

5. Phân tích các hình thức kí kết điều ước quốc tế?

6. Thềm lục địa có thuộc chủ quyền quốc gia hay không?

7. Đối với tài nguyên vùng thềm lục địa mà quốc gia ven biển không khai thác hết thì quốc gia khác có quyền khai thác không?

8. Phân tích các cơ quan tài phán quốc tế?

9. Quốc gia ven có thềm lục địa rộng hơn 200 hải lý có quyền và nghĩa vụ gì` khác các quốc gia ven biển có thềm lục địa nhỏ hơn 200 hải lý?


Đề thi Công pháp quốc tế 24

1. Phân tích mối quan hệ giữa luật quốc gia và luật quốc tế, cho ví dụ

2. Phân tích các đặc điểm của điều ước quốc tế?

Phân tích so sánh quyền miễn trừ của thành viên cơ quan ngoại giao với thành viên cơ quan lãnh sự

Hỏi thêm:

1. Các nguồn của luật quốc tế

2. Mối quan hệ giữa tập quán và điều ước

3. Bảo lưu điều ước các trường hợp điều ước phát sinh hiệu lực với bên thứ 3…

4. Pháp luật của Việt Nam có sử dụng phương thức lựa chọn Quốc tịch hay không? Cho ví dụ?

5. Phân tích nội dung, ý nghĩa của chế độ tàu thuyền qua lại vô hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển?

6. Tại sao cơ quan đại diện ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao? Ý nghĩa của những quy đinh đó?

7. So sánh chủ thể của công pháp quốc tế và chủ thể của tư pháp quốc tế?

– Chế định ngoại giao có phải xuất phát từ tập quán không

– Kể tên các văn bản nguồn của luật ngoại giao lãnh sự ( nhớ kể cả năm)

– Các nguồn của luật quốc tế

– Mối quan hệ giữa tập quán và điều ước

– Bảo lưu điều ước

– Các trường hợp điều ước phát sinh hiệu lực với bên thứ 3…


Đề thi Công pháp quốc tế 25

1. Khái niêm, đặc điểm điều ước quốc tế

2. Phân tích cách xác định và quy chế pháp lý vùng nước quần đảo


Đề thi Công pháp quốc tế 26

1. Vai trò của Luật Quốc gia đối với Luật Quốc tế? Cho ví dụ?

2. Nêu khái niệm và đặc điểm của Điều ước Quốc tế?

Hỏi thêm:

1. Tại sao luật quốc gia lại đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành luật QT? đánh giá xu thế của vai trò ấy trong tương lai?

2. Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế 1969 có điểm khác cơ bản gì so với Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005 của Việt Nam?

3. Việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế thể hiện cam kết hay nghĩa vụ của các quốc gia? Phân biệt cam kết với nghĩa vụ của quốc gia trong trường hợp này?

4. Thế nào là luật Quốc tế, trình bày đặc trưng của quá trình hình thành luật quốc tế

5. Hành vi ký kết Điều ước quốc tế

Trong Luật ký kết điều ước 2005 có mấy loại điều ước. Điều ước nào cần có sự phê chuẩn


Đề thi Công pháp quốc tế 27

1. Mối quan hệ giữa nguồn cơ bản và nguồn bổ trợ của luật qt,cho ví dụ

2. Những vấn đề trong xác định biên giới quốc gia trên biển.


Đề thi Công pháp quốc tế 28

1. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi hoàn cảnh đến hiệu lực thi hành của điều ước quốc tế đối với quốc gia thành viên.

2. Nêu khái niệm & quy chế pháp lý của vùng thềm lục địa.


Đề thi Công pháp quốc tế 29

1. So sánh quy chế pháp lý của nội thủy so với quy chế pháp lý của lãnh hải

2. Phân tích các phương pháp giải quyết tranh chấp thông qua bên thứ 3

câu hỏi phụ:

1. trường hợp đi qua nội thủy không phải xin phép?

2. Các loại nguồn của luật quốc tế?

3. So sánh hiệu lực pháp lý của nguồn cơ bản và nguồn bổ trợ?

4. So sánh hiệu lực pháp lý của điều ước quốc tế và tập quán quốc tế?

5. So sánh giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan tài phán quốc tế và thông qua bên thứ 3.


Đề thi Công pháp quốc tế 30

1. Phân tích nguyên tắc Pacta sunt servanda và ngoại lệ của nguyên tắc

2. Phân tích các trường hợp chấm dứt quốc tịch của một cá nhân.


Đề thi Công pháp quốc tế 31

1. Định nghĩa, đặc điểm, phân loại Tổ chức quốc tế Liên chính phủ

2. Nguyên nhân, hậu quả pháp lý và hướng khắc phục tình trạng người không quốc tịch

Hỏi thêm :

– Quyền năng phái sinh của tổ chức quốc tế liên chính phủ? ngoài quyền năng đó ra còn quyền năng nào nữa k? Là quyền năng do các chủ thể thành viên trao cho

– Việt Nam đã thưởng quốc tịch cho ai (Gagarin), tước quốc tịch của ai chưa?

– Cách xác lập quốc tịch (sinh ra, lựa chọn, hưởng QT, thưởng QT, xin nhập QT, kết hôn với người nước ngoài, làm con nuôi người nước ngoài)

– Các trường hợp mất quốc tịch : chết, đương nhiên mất (tham gia vào lực lượng vũ trang nước ngoài, tham gia vào bộ máy nhà nước của nước ngoài), tước quốc tịch, xin thôi quốc tế cũ mà chưa có quốc tế mới…

– Nêu các hiệp ước đa phương, song phương mà em biết về quốc tịch

Công ước Lahaye về xung đột quốc tịch. Hiệp định Pháp – Ý 1953 (quy định việc đương nhiên mất quốc tịch nếu gia nhập quốc tịch nước khác hoặc chỉ chọn 1 quốc tịch)

– Quy phạm tuỳ nghi là gì?

1. Phân biệt tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ

2. Phán quyết của tòa án công lý quốc tế có giá trị pháp lý như thế nào?

3. Cách xác định đường cơ sở

4. Hiệu lực của điều ước quốc tế

5. Nhận xét của em về Liên hợp quốc

6. Ngoại lệ của nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia

7. Phân biệt không quốc tịch – mất quốc tịch

8. Nguyên nhân tình trạng người 2 quốc tịch

9. Tranh chấp được giải quyết tại Tòa án công lý quốc tế chỉ đối với các chủ thể là thành viên của LHQ đúng hay sai?

10. Tập quán quốc tế bị hạn chế bởi điều ước quốc tế đúng hay sai?


Đề thi Công pháp quốc tế 32

1. Phân biệt điều ước quốc tế và tập quán quốc tế.

2. Nguyên nhân, hậu quả pháp lí và biện pháp khắc phục tình trạng hai hay nhiều quốc tịch.

Hỏi thêm:

1. Đặc điểm điều ước quốc tế.

2. Nguyên tắc xác định huyết thống theo nơi sinh và theo lãnh thổ có mâu thuẫn với nhau không.

3. Các trường hợp mất quốc tịch.


Đề thi Công pháp quốc tế 33

1. khái niệm, cơ sở, thẩm quyền và các biện pháp bảo hộ công dân.

2. phân tích điều kiện có hiệu lực, hiệu lực về không gian và thời gian của điều ước quốc tế.


Đề thi Công pháp quốc tế 34

1. Khái niệm và cấu trúc lãnh thổ quốc gia

2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại tranh chấp quốc tế

Hỏi thêm:

– Các trường hợp xác lập quốc tịch, quy định trong luật quốc tịch Việt Nam 2008?

– Ở Việt Nam đã có ai được thưởng quốc tịch, tước quốc tịch?

– Điều ước quốc tế hết hiệu lực khi nào?

– Phương pháp xác định đường cơ sở, Việt Nam áp dụng phương pháp nào?

1. Các cách xác định đường cơ sở?

2. Nội thuỷ nào tồn tại quyền qua lại vô hại?

3. Lãnh hải có tồn tại quyền bay qua vô hại k? Tại sao?

4. Cách xác định thềm lục địa? Trường hợp quốc gia ven biển có thềm lục địa lớn hơn 200 hải lý thì có thêm nghĩa vụ gì?

5. Vẽ sơ đồ 2 cách xác định thềm lục địa?

6. Phân biệt trách nhiệm pháp lý chủ quan và khách quan?

7. Một vài câu về Đại Hội đồng và Hội đồng Bảo An.


Đề thi Công pháp quốc tế 35

1. Cách xác định và quy chế pháp lý vùng tiếp giáp lãnh hải theo luật biển năm 1982.

2. Phân tích trình tự kí kết điều ước quốc tế


Đề thi Công pháp quốc tế 36

1. Phân tích khái niệm, cơ sở pháp lý, nguyên tắc dẫn độ tội phạm

2. Phân tích nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

Câu hỏi thêm:

– Phân tích nguyên tắc định danh kép

– Thế nào là tội phạm chính trị

– Ngoại lệ của nguyên tắc trên

– Kể tên các nguyên tắc

– Trong các nguyên tắc trên, những nguyên tắc nào được quy định trong hiến chương liên hợp quốc

– Nguyên tắc trên có quan hệ với nguyên tắc nào? nêu nội dung của nguyên tắc đó

1. Tài sản của cơ quan đại diện ngoại giao khác tài sản của cơ quan lãnh sự thế nào?

2. Cơ chế bắt buộc trong giải quyết tranh chấp của WTO?

3. Thềm lục địa có phải thuộc chủ quyền quốc gia không? (đại loại thế) tại sao?….


Đề thi Công pháp quốc tế 37

1. Phân tích các nguyên tắc để xác định đường cơ sở theo quy định của công ước luật biển năm 1982 / Cách xác định đường cơ sở theo Công ước luật biển 82.

2. Phân tích cơ cấu tổ chức, chức năng và phương thức xác định thẩm quyền của Tòa án công lý quốc tế của LHQ.

Hỏi thêm:

1. Nêu sự khác biệt của ĐCS quốc gia ven biển và ĐCS quần đảo?;

ĐCS thẳng được xuât phát từ án lệ nào? Ngư trường Anh – Nauy

Nêu án lệ Mỹ – Nicaragoa, lập luận của Mỹ trong vụ này thế nào? Lập luận của TA thế nào?

Lỗi có phải yếu tố bắt buộc trong xđ TNPLuật quốc tế không?

Nêu các nguyên tắc dẫn độ tội phạm?

Tại sao vẫn phải tồn tại vùng tiếp giáp lãnh hải khi vùng đặc quyền kinh tế đã được ghi nhận trong CULB 1982?

Quy chế về Vùng nước quần đảo tại CULB 1958? câu hỏi bẫy đấy, hồi CU1958 là chưa có đâu!


Đề thi Công pháp quốc tế 38

1. Phân tích các yếu tố để điều ước quốc tế có hiệu lực?

2. Phân biệt giữa các nguyên tắc chung và các nguyên tắc bắt buộc trong luật quốc tế? Cho ví dụ?

Hỏi thêm:

Nguyên tắc pháp luật chung được quy định ở bài nào trong giáo trình? chương mấy? Nói cụ thể những gì anh biết về nó


Đề thi Công pháp quốc tế 39

1. Phân tích cấu trúc nguồn của Luật quốc tế.

2. Phân tích các trường hợp miễn trách nhiệm pháp lí quốc tế.


Đề thi Công pháp quốc tế 40

1. Nội dung chủ yếu của nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia. Ngoại lệ của nguyên tắc này

2. Điều ước quốc tế có thể hình thành nên tập quán quốc tế không. Ví dụ


Đề thi Công pháp quốc tế 41

1. Có tồn tại cơ quan quyền lực tối cao trong việc xây dựng các quy phạm luật quốc tế và cưỡng chế thi hành luật quốc tế hay không? Vì sao?

2. Định nghĩa và đặc điểm của Điều ước quốc tế?

Câu hỏi phụ:

1. Các chủ thể của luật quốc tế gồm những ai? VD

2. Có mấy nguyên tắc cơ bản? Kể tên.

3. Hiến chương LHQ ghi nhận mấy nguyên tắc? Kể tên những nguyên tắc không ghi nhận?

4. Tại sao các nguyên tắc pháp luật quốc tế được hình thành dựa trên cơ sở thoả thuận giữa các chủ thể

5. Hiệu lực thời gian

6. Thời điểm bắt đầu có hiêu lực và chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế

7. Đặc trưng Điều ước quốc tế


Đề thi Công pháp quốc tế 42

1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực của Điều ước Quốc tế? Ví dụ

2. Hành vi pháp lý đơn phương của Quốc gia có làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể Quốc tế không? Ví dụ?

Hỏi thêm:

Điều ước chấm dứt hợp pháp trong trường hợp nào?

Thuyền của quốc gia khác phải có những đk gì để được khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế

Pháp luật của Việt Nam có sử dụng phương thức lựa chọn Quốc tịch hay không? Cho ví dụ?

Tại sao cơ quan đại diện ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao? Ý nghĩa của những quy đinh đó?

5/5 - (5 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
2 Bình luận
 1. Minh Vũ

  Cho em xin file công pháp quốc tế với ạ. Em cảm ơn ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

Để lại bình luận