Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

0

Dựa trên quy định thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH, HILAW cung cấp các thông tin cần thiết về “Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động”.


1. Tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là gì?

Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động (sau đây gọi là tự kiểm tra) là hoạt động tự thu thập, phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động tại nơi sản xuất, kinh doanh. (khoản 1 Điều 3 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH)


2. Hoạt động tư kiểm tra

– Tần suất: Doanh nghiệp thực hiện kiểm tra ít nhất một (1) lần trong năm.

– Thời gian: Thời gian tự kiểm tra người sử dụng lao động tự quyết định.

– Thời kỳ tự kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.

Hình minh họa. Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

3. Các nội dung cần kiểm tra

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH, các nội dung cần kiểm tra gồm:

– Việc thực hiện báo cáo định kỳ;

– Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;

– Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;

– Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;

– Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;

– Việc trả lương cho người lao động;

– Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

– Việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài;

– Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất;

– Việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia;

– Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động;

– Nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.


4. Trình tự tiến hành tự kiểm tra

Trước tiên, căn cứ vào thời gian và kế hoạch, người sử dụng lao động thành lập đoàn tự kiểm tra, đồng thời đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử để lấy phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra.

Thành phần đoàn tự kiểm tra:

– Đại diện người sử dụng lao động làm trưởng đoàn;

– Cán bộ lao động, tiền lương, cán bộ an toàn, vệ sinh lao động;

– Đại diện người lao động;

– Thành phần khác có liên quan do người sử dụng lao động tự quyết định.

Tiếp theo, đoàn tự kiểm tra tiến hành đối chiếu với các quy định pháp luật lao động hiện hành tương ứng theo từng nội dung tự kiểm tra để phân tích, so sánh và kết luận doanh nghiệp có tuân thủ pháp luật lao động hay không và đưa ra biện pháp khắc phục nội dung không tuân thủ (nếu có).

Cuối cùng là báo cáo kết quả tự kiểm tra khi có yêu cầu.


5. Hồ sơ tự kiểm tra

Theo Điều 6 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH, hồ sơ tự kiểm tra gồm:

– Phiếu tự kiểm tra;

– Kết luận tự kiểm tra;

– Văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra của doanh nghiệp;

– Các tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra.

Hồ sơ tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp.


6. Báo cáo kết quan tự kiểm tra

Người sử dụng lao động phối hợp với đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

5/5 - (1 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.