Vai trò của Ngân sách nhà nước là gì?

0

1. Vai trò của công cụ phân phối

Vai trò của ngân sách Nhà nước xuất phát từ chức năng của . Ngân sách, khi được Nnước sử dụng làm công cụ để phân phối phân phối lại tổng sản phẩm hội thu nhập quốc dân, thì bản thân đã mang chức năng của một công cụ phân phối. Chức năng phân phối của ngân sách Nhà nước thể hiện vai trò của huy động nguồn vn tài chính để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu của Nnưc. Đồng thời, ngân sách nhà nước thực hiện cân đi giữa các khoản thu các khoản chi (bằng tiền) của Nhà ớc.

Nhà nước, với cách là một tổ chức công quyền, sứ mạng lịch sử của quản phát triển hội trên tất cả các phương diện. Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ đó, Nhà nước đã sử dụng ngân sách công cụ phân phối để huy động các nguồn tài chính đáp ứng những nhu cầu chi tiêu của Nhà nước trên tất cả những lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng v.v.... Mặt khác cũng chính thông qua ngân sách Nnước kế hoạch tài chính bản của quốc gia, để thực hiện cận đối giữa các nguồn thu các khoản chi tiêu của Nhà nước. Thông qua đó Nnước thể hoạch định chính sách trong điều tiết thu nhập, giải quyết tốt hơn các mối quan hệ giữa thụ chi, giữa tích luỹ tiêu dùng hay đầu phát triển tiết kiệm.

Hình minh họa. Vai trò của Ngân sách nhà nước là gì?

2. Vai trò điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế

Ngoài vai trò công cụ phân phối hay nói cách khác, vai trò phương tiện huy động các nguồn tài chính, ngân sách nhà nước còn vai trò công cụ điều tiết đối với nền kinh tế, như: điều hoà các nguồn tài chính giữa các vùng kinh tế, các ngành kinh tế; hướng dẫn, kích thích hay hạn chế sản xuất, tiêu dùng thông qua các chính sách thuế, tài chính, điều tiết thu nhập của các doanh nghiệp, các nhà kinh doanh; xử mối quan hệ giữa tích luỹ, đầu tiêu dùng; tham gia điều chỉnh giá cả, ổn định thị trường, chống lạm phát. Ngân sách Nhà nước còn công cụ thực hiện các chính sách hội. Chẳng hạn như thông qua chính sách thuế để thực hiện những ưu đãi cho các đối tượng chính sách, hoặc điều tiết thu nhập dân nhằm hạn chế sự bất bình đẳng trong thu nhập của các tầng lớp dân , hạn chế phân hoá giàu nghèo; ngân sách Nhà nước còn cơ sở cung cấp các phương tiện tài chính cho việc thực hiện các trợ cấp hội, phúc lợi công cộng các chính sách hội khác.

Xem thêmKhái niệm, bản chất và đặc điểm của ngân sách nhà nước

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận