Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (PC23)

0

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC23) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC23)

Mẫu số PC23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ
HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

Kính gửi: ……………..(1)…………….

Tôi là: ………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………………. Ngày cấp: ………………….

Nơi làm việc/thường trú: ……………………………

Số điện thoại: …………………………

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ:

– Phòng cháy, chữa cháy ☐

– Cứu nạn, cứu hộ ☐

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp huấn luyện./.

………, ngày …. tháng …. năm ……

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Ghi tên cơ quan tổ chức lớp huấn luyện.


3. Căn cứ pháp lý

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC23) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (5 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận