Văn bản pháp luật về ngân hàng, tín dụng

0

Hệ thống các văn bản pháp luật về ngân hàng, tín dụng theo quy định pháp luật từ trước đến nay:


1. Hệ thống các văn bản pháp luật về ngân hàng, tín dụng đang có hiệu lực

Luật 47/2010/QH12 về Tổ chức tín dụng

Luật 17/2017/QH14 sửa đổi Luật 47/2010/QH12 về Tổ chức tín dụng

NĐ 88/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

NĐ 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp

NĐ 32/2017/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư của nhà nước

NĐ 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam

NQ 01/2019/NQ-HĐTP Về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

NĐ 43/VBHN-NHNN ngày 14/7/2016 hợp nhất NĐ 101/2012/NĐ-CP và NĐ 80/2016/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt

NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt

NĐ 80/2016/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt

TT 46/2014/TT-NHNN về Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

QĐ 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ

TT 47/VBHN-NHNN ngày 09/12/2019 hợp nhất TT 39/2014/TT-NHNN, TT 20/2016/TT-NHNN, TT 30/2016/TT-NHNN, TT 23/2019/TT-NHNN về Dịch vụ Trung gian thanh toán

TT 03/VBHN-NHNN ngày 17/01/2020 hợp nhất TT 19/2016/TT-NHNN, TT 30/2016/TT-NHNN, TT 26/2017/TT-NHNN, TT 41/2018/TT-NHNN , TT 28/2019/TT-NHNN về Hoạt động Thẻ ngân hàng.

TT 40/2011/TT-NHNN về cấp giấy phép hoạt động ngân hàng, tín dụng

TT 17/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 40/2011/TT-NHNN

TT 07/2015/TT-NHNN về Bảo lãnh ngân hàng

TT 13/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 07/2015/TT-NHNN

TT 04/2015/TT-NHNN về Quỹ tín dụng nhân dân

TT 06/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 04/2015/TT-NHNN về Quỹ tín dụng nhân dân

TT 04/2010/TT-NHNN về sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, ngân hàng

TT 23/2014/TT-NHNN về việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

TT 32/2016/TT-NHNN sửa bổ sung TT 23/2014/TT-NHNN

TT 02/2019/TT-NHNN sửa bổ sung TT 23/2014/TT-NHNN về việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

TT 22/2016/TT-NHNN về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

TT 15/2018/TT-NHNN sửa bổ sung TT 22/2016/TT-NHNN

TT 48/2018/TT-NHNN về Tiền gửi tiết kiệm

TT 49/2018/TT-NHNN về Tiền gửi có kỳ hạn

TT 11/2019/TT-NHNN Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

NQ 42/2017/QH14 về Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.


2. Hệ thống các văn bản pháp luật về ngân hàng, tín dụng đã hết hiệu lực

đang cập nhật

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận