Văn bản pháp luật về thuế GTGT

0

Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế GTGT theo quy định pháp luật từ trước đến nay:


1. Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế GTGT đang có hiệu lực

Luật 13/2008/QH về thuế Giá trị gia tăng

Luật 31/2013/QH13 sửa bổ sung Luật 13/2008/QH về thuế Giá trị gia tăng

Luật 71/2014/QH13 sửa bổ sung các luật thuế

Luật 106/2016/QH13 sửa bổ sung các luật thuế

NĐ 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn các luật thuế

NĐ 209/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng

NĐ 12/2015/NĐ-CP chi tiết các luật thuế

NĐ 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT, Tiêu thụ đặc biệt, Quản lý thuế

NĐ 146/2017/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 100/2016/NĐ-CP VÀ NĐ 12/2015/NĐ-CP

TT 141/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn các luật thuế

TT 219/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế GTGT

TT 72/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP về hoàn thuế GTGT với người nước ngoài

TT 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

TT 134/2014/TT-BTC về nộp thuế, hoàn thuế GTGT với máy móc nhập theo dự án đầu tư

TT 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế

TT 151/2014/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế

TT 26/2015/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế

TT 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN với cá nhân kinh doanh và sửa đổi các thông tư thuế

TT 193/2015/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

TT 21/2016/TT-BTC hướng dẫn NĐ 111/2015/NĐ-CP về ưu đãi thuế với công nghiệp hỗ trợ

TT 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

TT 130/2016/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế

TT 173/2016/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

TT 31/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

TT 93/2017/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế

TT 25/2018/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế

TT 82/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

TT 103/2014/TT-BTC về thuế với tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập kinh doanh tại Việt Nam


2. Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế GTGT đã hết hiệu lực

đang cập nhật

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận